Alweer problemen bij het SZF

Dat het een grote puinhoop is bij het SZF is geen geheim meer. Neemt u maar het op staande voet ontslag van de heer Rambhadjan. De toestand is zo erg binnen het staatsbedrijf, dat we ons hart nu reeds moeten vasthouden in verband met de verhalen die straks boven water zullen komen wanneer deze meneer zijn mond zal opendoen over het reilen en zeilen binnen het SZF. Het zou misschien goed zijn wanneer de minister van Volksgezondheid nu reeds een onderzoek laat instellen over de zovele  perikelen binnen dit bedrijf. 

Er zijn personen in de top geplaatst die nagenoeg hetzelfde gedrag vertonen als bij de vorige regering. Ja, u begrijpt het al. Die stroopfles zo snel mogelijk leeg maken. Van het Openbaar Ministerie horen wij als samenleving ook niets meer over de vorige directeur die ook moest bedanken voor die job. Ook deze meneer beweerde “niets” gedaan te hebben dat niet mocht en dus ook niet op de hoogte zou zijn van de duistere gebeurtenissen. 

Te veel politieke benoemingen

Er zijn in dit land te veel politieke benoemingen die door weinig kennis meestal uitmonden in financiële misstanden bij diverse staatsbedrijven. Speel je mee met de directie, dan is de kans groot jezelf in de vingers te snijden. Wordt het geen tijd dat wij in ons geliefd land moeten afstappen van dit soort onwaardige gedragingen? De regering dient serieus te kijken maar hetgeen zich voordoet bij het SZF ter voorkoming van de zoveelste blunder. 

De politiek moet ver weg blijven van dit soort bedrijven zodat er gezonde bedrijven blijven bestaan met weinig bedreigingen, voor stakingen. 

Er is een geval bekend van een verzekerde van het SZF die in plaats van SRD 395, nu SRD 850 moet betalen. Bij deze persoon is er dus sprake van weg met zijn AOV wanneer van het resterend bedrag van SRD 1.250 ook nog de licht- en waterrekening betaald moeten worden. Zo komen wij er niet. 

Als bevolking wachten we de reactie af van de heer Rambhadjan, die zei een gesprek te zullen hebben met president Santokhi over het SZF. We kunnen het ons als land niet permitteren vooral op dit moment nodeloos geld te verkwanselen. Het zou goed zijn wanneer bepaalde directeuren van voornamelijk staatsbedrijven zich gaan bezighouden met het lezen van verschillende boeken zoals :

  1. De Lean startup door Eric Ries – Een boek dat leert hoe je voortdurend moet innoveren om een succesvolle business te leiden.
  1. De Grote denker (The School of Life) mensen zoals Karl Marx: Plato: Aristofdes, Spinora en anderen.
  2. Beginselen van de democratische Rechtsstaat.

Prof. Mr. M.  Burkens

Prof   ,,    H. Kummeling

Prof.  ,,    J. Usman

Prof.  ,,    B. Vermeulen

Prof.  ,,    R. Widdershorten

Dit soort boeken lezen zal zeker bijdragen aan een beter functioneren van vooral onze staatsbedrijven. Regering belooft 60.000 kavels te verdelen onder de bevolking. Je vraagt je af hoe dat zal gebeuren. De afdeling op het ministerie van Openbare Werken kan het niet aan. Hoogstwaarschijnlijk komt dit door onwetendheid. 

We moeten eerlijk zijn tegenover elkaar, vandaar de zo vele problemen. Ze kunnen op Openbare Werken niet eens het spaarwater probleem goed aanpakken en er ontstaat door dit soort zaken twijfels bij verkavelaars. Men ziet er vanaf door te gaan met verkavelingen. De regering zal voortvarend te werk moeten gaan, willen wij het nog redden in Suriname.

R.K.

error: Kopiëren mag niet!