Suriname is zo lek als een zeef

Tijdens het snuffelen naar nieuws in Paramaribo-Noord werd opgevangen, dat een groepje Cubaanse landverhuizers, die Suriname als tussenstation hebben in hun odyssee naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika, op het punt stonden door te reizen.

Mensensmokkel en handel

De nieuwsgierigheid werd geprikkeld. Vragen stellen aan betrokkenen en zij die het kunnen weten heeft geen zin. Het gaat om duistere praktijken, mensensmokkel en handel. Iedereen houdt de lippen stijf op elkaar. Loslippigheid levert gevaar op. Het is een diep ondergrondse materie.

Boven en onderwereld 

Om meer te weten te komen over deze grensoverschrijdende misdaad werd in de boven-en onderwereld al dan niet undercover geneusd. Zover achterhaald is geworden, gaat het om een groep van 7 personen. Deze wordt uitgemaakt door een gezin van 3 personen die met nog 4 landgenoten een groepspakket hebben geboekt met als eindbestemming Peru. Passagiers genoeg. Er vinden regelmatig afvaarten plaats van rond de 8 personen

Internationaal netwerk

Het is een route die wordt onderhouden door smokkelaars die een internationaal netwerk vormen. Het zijn zware jongens die voor niets terugdeinzen. Op hun beurt hebben de Cubaanse-vluchtelingen een internationaal netwerk die hun vereniging sterk maakt. Net als de smokkelaars weten zij bliksems goed waarmee zij bezig zijn.

Levensgevaarlijk

Het is een levensgevaarlijke onderneming die bovenaan de internationale misdaad lijst prijkt. Deze praktijk is verweven met drugssmokkel, wapenhandel, terrorisme en radicale politieke stromingen die zich langs deze weg verplaatsen.

De Surinaamse tak

Brazilianen, Cubanen, Haïtianen en Surinamers spannen samen in de smokkelpraktijk. Buitenlanders staan aan het hoofd. Surinamers, waaronder overheidsfunctionarissen, werken mee. Er zijn rotte appels bij de politie, douane, leger, veiligheid en andere diensten.

Smokkelroutes

Het gaat om een wijdvertakte organisatie. Er bestaan meerdere smokkelroutes. Men probeert overal een gaatje te vinden. De lijn waarover het gaat, verzorgt reizen naar Peru en andere landen in Zuid-Amerika. Het vervoer vindt te land en over water plaats. Van Suriname naar Brazilië doen Braziliaanse schoeners de dienst. 

Diep verborgen

In Brazilië worden de vluchtelingen opgewacht om verder vervoerd te worden naar het land van bestemming. De passagiers die enkele duizenden US$ dollars moeten neertellen worden weinig of geen informatie verstrekt. De mensen weten alleen, dat zij bij aankomst worden opgewacht en verder geloosd zullen worden. Zij horen de reisdatum slechts enkele uren voor vertrek. Gezien de aard van het beestje wordt er diep verborgen gehandeld.

Vertrokken

Het heeft twee maanden geduurd voordat de groep waarover het gaat zich kon inschepen. Vier keren werd zij opgeroepen om klaar te staan, zij zouden binnen een paar uur afgehaald worden. De reis werd meerdere keren uitgesteld. De laatste keer was het vanwege de presidentsverkiezingen in Brazilië. Het gezelschap is inmiddels vertrokken. Als het goed is zitten zij al een paar dagen in Brazilië.

Zo lek als een zeef

“De grenzen van Suriname zijn zo lek als een zeef”, stelt een politiefunctionaris: “De politie weet wat er gaande is. Wij worden niet outsmart door de internationale bendes die hier opereren. Suriname ontbreekt door de misère waarin wij al jaren verkeren aan middelen en manschappen om het kwaad tegen te gaan.”

Jungle Team

“Het Arrestatie Team van het Korps Politie mag er zijn. Gezien de werkomstandigheden verrichten zij wonderen. Suriname heeft behoefte aan een Politie Jungle Team, een commandogroep die het uitgestrekte binnenland en vier landsgrenzen te land, te water en vanuit de lucht beschermd.  Deze speciale eenheid zou uitgerust moeten zijn met state of the art materieel en equipment. Boten en helikopters mogen er niet ontbreken. Zo’n groep ontstaat niet van de een op de andere dag.”

Duurzaamheid

 “Het bevorderen van goed bestuur, een functionerende rechtsorde en het vergroten van veiligheid zijn noodzakelijke voorwaarden voor duurzame ontwikkeling en zelfredzaamheid.” 

Samenwerking

“Nieuwe dreigingen grensoverschrijdende criminaliteit, zoals mensensmokkel, drugshandel, terrorisme en piraterij vragen om een samenhangende benadering die tot uiting komt in onder andere deelname aan justitiële-, politionele-, militaire- en civiele missies, alsook vredessamenwerking.”

Georganiseerde misdaad

“De georganiseerde misdaad en drugskartels hebben delen van Latijns-Amerika in hun greep. De toenemende invloed van de transnationale misdaad heeft negatieve gevolgen voor Suriname, landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. In Suriname zijn criminele netwerken actief in drugs, alsmede in wapen- en mensenhandel. Latijns Amerikaanse drugs vinden vaak via Suriname een weg naar Europa, Azië en andere contreien.”

Hechte gemeenschap

“De illegale vreemdelingen in Suriname zijn talrijk. Zij zijn een vanzelfsprekend element geworden in onze samenleving. Illegale tewerkstellingen is aan de orde van de dag. Vastgesteld is, dat zij een gesloten gemeenschap vormen in Suriname.”

Lankmoedig

“Er is sprake van een grote lankmoedigheid bij de toelating van illegale migranten. Er is sprake van een stilzwijgende toelating van illegalen. Er is een stringent vreemdelingenbeleid nodig.”

Migratiebeleid

“Suriname wordt steeds vaker geconfronteerd met het migratievraagstuk. In overleg met de relevante ministeries, instanties en instituten dient het migratiebeleid gericht te zijn op verdere ordening van het personenverkeer en  aandacht schenken aan de migratiestromen.”

  • Bijschrift illustratie: Braziliaanse schoeners aan de oever van De Surinamerivier uit het archief van het Tori Collectief.

HD

error: Kopiëren mag niet!