Rijstsector wil algehele vrijstelling inputs

Het verlenen van algehele vrijstelling van invoerrechten voor inputs voor de rijstsector is één van de korte termijn maatregelen die het Platform Rijstsector vraagt van de regering.

Platform voorzitter Soedeschand Jairam, die ook directeur is op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zegt desgevraagd aan Dagblad Suriname, dat hierover een brief is gericht aan president Chandrikapersad Santokhi. Bij het schrijven is als bijlage toegevoegd een lijst van alle inputs waarvoor de algehele vrijstelling van invoerrechten zou moeten gelden. Het gaat onder meer om chemicaliën zoals kunstmest, werktuigen en machines en onderdelen voor ook de pelmolens.

Nu bestaat al een gedeeltelijke vrijstelling voor bepaalde chemicaliën en onderdelen, maar die moeten elk jaar weer worden verlengd. Waar het Platfrom Rijstsector nu naar toe wil gaan is, dat er een algehele vrijstelling wordt verleend voor alle inputs ten behoeve van de rijstsector.  Deze maatregel die het Platform Rijstsector voorstelt is in het kader van de verhoging van de productie en productiviteit van de sector. 

Voor wat betreft de padieopkoopprijs, waar elk seizoen steeds weer wat te doen is, werkt het Platform nu aan een objectieve en goede kostencalculatie. De bedoeling is dat men tot een richtprijs komt. In samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking wil de sector gezamenlijk de mogelijkheden bekijken voor uitbreiding van afzetmgelijkheden voor Surinaamse rijst. Daarbij is ook van belang, dat de internationale prijzen op de rijstmarkt goed in de gaten worden gehouden, waardoor de padieboeren tijdig daarop kunnen anticiperen.

Het opvoeren van de efficiëntie en de productiviteit in de rijstsector alsmede het verminderen van risico’s zijn kerndoelen die het Platform Rijstsector nastreeft. Hierdoor kunnen investeringen en innovaties toenemen.

SS

error: Kopiëren mag niet!