Wet instelling Productschappen goedgekeurd

De Nationale Assemblee heeft dinsdagmiddag 11 oktober met 26 stemmen voor en 15 tegen de Wet instelling Productschappen goedgekeurd. Het is een raamwet waarvan bij Staatsbesluit productschappen kunnen worden ingesteld naar gelang de behoefte zich voordoet, zoals in de rijstsector.

De wet regelt de organen, de werkwijze en de bevoegdheid van de productschappen, terwijl bij instellingsbesluit de in de raamwet genoemde onderwerpen nader worden geregeld. 

Een productschap is te beschouwen als een vorm van functionele  decentralisatie, waarbij de centrale overheid een bepaald deel van haar bestuurlijke taak overdraagt aan deze publiekrechtelijke rechtspersoon.

Een productschap heeft tot doel middels zelfregulering het algemeen belang te dienen van alle bij de productie tot en met afzet van een bepaald product of soorten van producten betrokken groepen van ondernemingen.

SS

error: Kopiëren mag niet!