Bordeel na geschil eigenaar en huurder definitief ontruimd

KPS-afdeling Trafficking in Persons doet onderzoek naar meerdere illegale sexclubs

Een pand aan de Fajalobistraat, dat door de huurder als bordeel werd gebruikt, is door de rechtmatige eigenaar, bijgestaan door een deurwaarder vrijdag 6 oktober ontruimd. 

Nadat de politie meermalen controlewerkzaamheden in dit bordeel had uitgevoerd, zijn leden van de afdeling Trafficking in Persons (TIP) in juli een onderzoek gestart naar de status van dit bordeel. De laatste controlewerkzaamheden zijn in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 juli uitgevoerd, waarbij TIP werd bijgestaan door een gemengde politie-eenheid.

De eigenaar van het bordeel, zijnde de huurder van het pand, kon tijdens deze controle geen document aantonen waaruit kon worden afgeleid, dat hij conform wettelijke regelgeving zijn bordeel openstelde voor gasten. Hij werd aangemaand het bordeel te sluiten, waarbij hij in de gelegenheid werd gesteld zijn documenten naderhand alsnog te overleggen aan de politie.

Tijdens het onderzoek is gebleken, dat er een betalingskwestie was tussen de eigenaar van het pand en de bordeelhouder, die zich niet had gehouden aan de huurvoorwaarden. Verder bleek ook nog dat de eigenaar een zaak aanhangig had gemaakt bij de rechter.

Gezien het feit, dat de bordeelhouder gedurende het onderzoek geen documenten kon overleggen ten aanzien van zijn uitgevoerde activiteiten, werd door de afdeling TIP, via de korpschef, aan de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost het advies gegeven om deze zaak permanent sluiten.

Kort na het onderzoek kreeg de politie van de rechtmatige eigenaar van het pand te horen, dat de rechter in zijn voordeel uitspraak had gedaan en dat er zou worden overgegaan tot ontruiming van het pand. Deze ontruiming vond vrijdag 6 oktober plaats.

De afdeling TIP is nog bezig met onderzoek naar andere panden die als illegale sexclubs worden gebruikt. Aan de hand van het resultaat zullen adviezen naar de beleidsmakers worden gestuurd die variëren van  intrekking van de vergunningen dan wel het sluiten van deze locaties waar situaties van mensenhandel zich kunnen voordoen.

De acties worden uitgevoerd in het kader van het Zero Tolerance veiligheidsbeleid, dat door het Korps Politie Suriname (KPS) is afgekondigd.

error: Kopiëren mag niet!