Baggerproject Surinamerivier fase 2 start eind oktober

Het baggeren van de Surinamerivier startte in 2021, waarbij in maart dit jaar de diepte van 4.5 meter werd bereikt. Door middel van een nieuwe aanbesteding zal eind oktober 2022 de tweede fase van het baggerproject tot een diepte van 5.5 meter van start gaan, aldus het ministerie van Openbare Werken vrijdag 7 oktober in een persbericht.

Fase 1 van het baggeren van de Surinamerivier werd uitgevoerd door joint-venture baggerbedrijf De Boer B.V. en Boskalis. Op 22 juli 2021 werd een overeenkomst aangegaan, waarbij er tot een diepte van 4.5 meter is gebaggerd en formeel in maart 2022 is opgeleverd. Met het oog op een intensievere vaart en ter verhoging van de doorvaart mogelijkheden op de Surinamerivier tegen de achtergrond van de olie- en gasindustrie, is het thans noodzakelijk dat tot een diepte van 5.5 meter gebaggerd wordt.

In dit kader is er een aanbesteding gehouden op uitnodiging, waarvan joint-venture De Boer B.V en Boskalis het meest voordelige gevonden werd met een ingeschreven bedrag van US$ 47.026.690. Op basis van de ingeschreven bedragen en de eerdere ervaring met Boskalis – De Boer is er een prijsonderhandeling geweest, waarna de prijs werd gereduceerd naar US$ 40.682.190.

De financiering van dit project zal plaatsvinden middels een af te sluiten lening tussen de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) en de Hakrinbank tot een maximaal bedrag van US$ 30 miljoen voor de Capital Dredging. De Maintenance Dredging (onderhoud van de vaargeul) zal ten laste van de vergoeding voor het gebruik van de vaargeul komen.

Het baggeren van de Surinamerivier tot de diepte bereikt is zal maximaal 11 maanden duren, dus tot eind september 2023. Het gebaggerd materiaal zal gedumpt worden in de door de MAS aangewezen dumplocaties in de monding van de Surinamerivier. Er zullen ook voorbereidingen worden getroffen om het baggeren van de vaargeul tot een grotere diepte voor te bereiden middels het uitvoeren van Technische-, Economische-, Sociale- en Milieustudies. Deze studies zullen een jaar in beslag nemen en in het openbaar geschieden onder leiding van de MAS.

error: Kopiëren mag niet!