Taskforce Ordening Houtsector doet verslag aan president

De Taskforce Ordening en Transformatie Houtsector is woensdag 5 oktober op het Kabinet van de President door president Chandrikapersad Santokhi ontvangen. 

Het ging om een tussentijdse bespreking waarin verslag is gedaan over de stand van zaken met betrekking tot het generaal pardon dat was verleend voor de illegale houtkap, de kwestie rond de vorig jaar inbeslaggenomen illegale houtblokken op de Nieuwe Haven alsook de verlenging van de houtkapvergunningen. 

  • De Communicatie Dienst Suriname gaat in haar berichtgeving verder totaal niet in op de daadwerkelijke inhoud van het verslag, maar volstaat met het benoemen van de gespreksonderwerpen. De lezers blijven dan ook weer achter met vele vragen.

Concrete voorstellen zijn gedaan over certificering van de houtexporten. De taskforce, met een zittingstermijn van drie maanden, zal na het inwinnen van informatie bij de actoren, in een eendaagse workshop haar voorstellen presenteren. Het ligt in de bedoeling om met de verzamelde informatie een plan op te stellen om de export van rondhout af te bouwen.

error: Kopiëren mag niet!