Geen happy ending op Financiën

Minister van Financiën Armand Achaibersing heeft onlangs bedankt  voor de functie die hij twee jaar bekleed heeft. Als minister van Financiën heeft hij een chaotisch administratief ministerie overgenomen waar een heleboel documenten niet te vinden waren. De reden hiervoor is bekend en dat ligt aan het tien jaren beleid van Bouterse, in welke periode niets anders dan slecht beleid is gevoerd, waarbij niets overzichtelijk moest zijn voor de bevolking.

Salarissen op tijd

Ondanks dit heeft minister Achaibersing geprobeerd de lonen op een correcte manier aan de ambtenaren uit te betalen. Want in de laatste jaren werd door de vorige regering, voornamelijk door vicepresident Ashwin Adhin en minister Hoefdraad van Financiën, een zodanig financieel beleid gevoerd, dat de ambtenaren hun hart vast moesten houden of hun lonen op tijd gestort zouden worden. Dat geldt ook voor de mensen die een uitkering moesten krijgen. We kunnen minister Achaibersing wel complimenteren voor het feit, dat hij de mensen regulier van hun salaris kon voorzien.

Wij hebben daarom ook gezien dat bij een website peiling van Dagblad Suriname ruim 64% hem een pluimpje geeft. 

Surfin

Er is echter een paar handelingen die hij niet had moeten doen. We kunnen niet praten van malversaties, maar wel van schandalen die niet hoefden plaats te vinden. Een van hen was de creatie van Surfin  waaraan hij meegewerkt heeft en binnen het gezichtsveld van de autoriteiten destijds werd opgericht. Het was een mislukking.

Zelfs de vicepresident was niet bekend met deze oprichting, welke indirect gezien kon worden als dat coalitiepartner VHP een loopje wilde nemen met de ABOP.

Deze entiteit zou middelen moeten vergaren en besteden buiten het gezichtsveld van de bestaande financiële organen.

Nadat het bekritiseerd werd, heeft men eieren voor hun geld gekozen en een stop aangebracht. Echter is Surfin niet op een correcte manier  uit geschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 

Drie personen, die onder andere deel uitmaakten hiervan, hebben intussen ook bedankt als adviseur in en rond de president.

HPSG-deal

Ook heeft Achaibersing de deal met het Deense bedrijf Hybrid Power System Group (HPSG) ondersteund, dat niets anders was dan een scam (oplichting). Een onderneming opgericht door Denen en enkele diaspora mensen waarbij ze in staat zijn geweest de regering zover te krijgen om een overeenkomst te tekenen. Men zou ruim USD$ 1. 2 miljard investeren.

Er werd gezegd, dat de Staat Suriname in maart 2021 een garantieverklaring had getekend, maar die verklaring betrof een betalingsgarantie voor het afnemen van de stroom. Deze verklaring gaf de Denen de garantie, dat de opgewekte stroom zou worden afgenomen. Indien de EBS het niet zou kunnen betalen, dan zou de staat kunnen inkomen.

MAEC 87 SRL

Ook heeft minister Achaibersing een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met een Italiaanse bedrijf waarbij Suriname een bedrag van 7 miljard geleend zou worden. Het Italiaanse MAEC 87 SRL zou een lening aan de staat geven met een staatsgarantie als dekking. Dat was niets anders dan oplichting, iets dat een ervaren minister moest hebben geweten.

Oppenheimer

Een andere zaak die minister Achaibersing niet heeft kunnen afmaken is een overeenstemming bereiken met de Oppenheimer groep. Daarvoor is de regering ze al langer dan anderhalf jaar in bespreking. 

Met de positieve zaken moeten ook de minder goede zaken aangehaald worden. Zaken waarin hij heeft gefaald. Deze zaken wijzen er allemaal op dat Achaibersing het minder goed heeft gedaan.

Niet gelukt

Ook heeft hij een aantal streefzaken niet gehaald, omdat hij hoogstwaarschijnlijk zichzelf had overschat.

De BTW-invoering is een van de zaken die niet is gelukt. Men had er ook op gewezen, dat het niet haalbaar zou zijn, ondanks dat men een bepaalde datum had gezet. Uiteindelijk heeft het IMF alle betalingen aan Suriname stopgezet.

In dezelfde lijn als minister Achaibersing zijn er enkele exponenten in en rondom president Chandrikapersad Santokhi die ook hebben bedankt. We hebben eerder gezien dat  Rajen Pahladsingh, president-commissaris van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), reeds na een jaar heeft bedankt uit die functie. Hij was overigens ook betrokken bij die Surfin deal die is mislukt. 

Prenobe Bissessar, die dichtbij de contreien van de president zat, is ook in opspraak gekomen en werd uit alle functies bedankt. Hij was ook betrokken bij Surfin. Nog een persoon die betrokken was bij Surfin en adviseur was van de minister van Financiën is Viren Ajodhia, die ook heeft bedankt.

Dus al bij al, zien wij dat vier mensen in of rondom de president bedankt hebben om geëigende redenen.

Wij moeten gaan zoeken naar de oorzaken waarom al deze mensen die zo hoog stonden aangeschreven bij de president hebben gefaald in datgene dat zij moesten doen voor het volk. 

Met wie praat de president nu over zijn beleid dat helemaal ontspoord is om het weer op de rails te krijgen? Want personen komend uit zijn eigen politieke partij de VHP, hebben faliekant gefaald.

De enige persoon die er nog bij is, maar ook betrokken was bij eerdergenoemd zaken, is minister Albert Ramdin.

Armand Achaibersing heeft aangegeven om persoonlijke redenen de functie neer te leggen, we begrijpen ook dat ingrijpende zaken zich hebben voorgedaan binnen zijn familie. Maar ook moet erkend worden dat hij de taak had onderschat om de klus te klaren en zaken moeilijker en politiek ingewikkelder bleken te zijn.

Viktor Aardenburg

error: Kopiëren mag niet!