OW voert nieuw vergunningenbeleid in voor dc’s, architecten, ingenieurs en tekenaars

Het ministerie van Openbare Werken (OW) voert een nieuw vergunningenbeleid in. In dit verband werden onlangs districtscommissarissen (dc’s) uit alle districten, ingenieurs, architecten, consultants en bouwtekenaars uitgenodigd voor een informatiesessie. 

Minister Riad Nurmohamed presenteerde de nieuwe regels en wetgevingen die binnenkort van kracht zullen zijn. Deze wetgevingen worden thans bestudeerd door deskundigen, waarna het ministerie het traject in zijn geheel zal afsluiten.

De eerste fase van het nieuwe vergunningenbeleid treedt nu in werking en de partijen zijn gevraagd te helpen bij de verschillende documenten teneinde hun feedback te geven, zodat deze bijgesteld kunnen worden. Bij dit nieuwe beleid krijgen dc’s de gelegenheid hun inkomsten te vergroten door zaken van het OW-ministerie over te nemen met technische ondersteuning. Deze vernieuwing biedt ook de gelegenheid aan illegale tekenaars om bedrijven op te zetten, professioneler te werk te gaan en meer diensten aan te bieden aan OW. 

Met dit nieuwe beleid komen kortere wachttijden voor het verkrijgen van vergunningen. De dc’s zijn door minister Nurmohamed gevraagd een handje mee te helpen bij de controle in het veld ter naleving van de nieuwe regels. De OW-bewindsman heeft benadrukt het ondernemerschap te stimuleren alsook het inkrimpen van de overheid. “Het is niet de bedoeling dat men brodeloos wordt gemaakt, maar illegaliteit zal ook niet worden gestimuleerd,” aldus de OW-minister. 

Het hoofddoel van dit nieuwe vergunningenbeleid is bescherming van producten die door ondernemers worden geleverd en ordening van de infrastructuur. Er wordt momenteel gewerkt aan het op orde brengen van deze sector, waarnaar reeds 20 jaren wordt uitgekeken en nu eindelijk gerealiseerd.

OW wil diverse categorieën van beroepen structureren, zoals architecten, ingenieurs, aannemers, verkavelaars en tekenaars te structureren. Landmeters zijn al goed geordend, aldus de OW-bewindsman. Elke categorie zal gearrangeerd worden met bewijzen en feiten. Eén van de eisen die gesteld wordt door OW is, dat met ondernemers wordt gewerkt die gediplomeerd zijn in hun vakgebied. Zo kan een groot deel van de verschillende vergunningen afgestoten worden naar ondernemers onder de voorwaarden, dat de ondernemer ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en zich registreert bij OW. 

Op dit moment zijn de wetten voor aanbestedingen, bouwwerken, stedenbouwkundige werken en huisvesting in review. Dit is het laatste traject in het geheel van vernieuwingen van OW.

error: Kopiëren mag niet!