Nieuwe lab-apparatuur moet voedselveiligheid helpen garanderen

Als onderdeel van het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) vond vrijdag 30 september bij het Viskeuringsinstituut Suriname (VKI) de overhandiging plaats van laboratoriumapparatuur aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De apparatuur is bestemd voor het testen van voedingsmiddelen. 

“Voedselveiligheid is van groot belang voor zowel lokale als internationale consumptie”, zei minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (kortweg EZ) als ad interim van LVV. 

Aanvankelijk zou het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid Suriname (NIVS) de apparatuur beheren. Maar, die is in afwachting van huisvesting en deskundig gebruik verhuisd naar het VKI. 

Minister Kuldipsingh noemt het belangrijk dat Suriname nu gaat richting voedselveiligheid. “De ministeries van EZ en Volksgezondheid zijn hierbij betrokken. Iedereen mag zijn producten hier komen testen. Zeker degenen die willen exporteren, maar natuurlijk ook zij die producten lokaal willen verkopen”, aldus de bewindsvrouwe. Bij deze gelegenheid werd het ministerie van Volksgezondheid vertegenwoordigd door Erick Commiesie.

De apparatuur is niet alleen geschikt voor het keuren van visproducten: consumptieproducten uit andere sectoren kunnen ook worden getest. Op de website VKI.sr. kan men volgens Juliette Colli-Wongsoredjo, directrice van het VKI tevens ad-interim directrice van het NIVS, terecht voor meer informatie over het aanleveren van materiaal bij het laboratorium.

Voor wat betreft de vissector wordt niet alleen het product geanalyseerd, maar ook de plek van verwerking. Hierbij worden visverwerkingsbedrijven maandelijks gecontroleerd op hygiëne. Er wordt onder meer gelet op de aanwezigheid van gevaarlijke organische verbindingen zoals histamine en ook op het voorkomen van zware metalen zoals kwik, cadmium en lood in zowel het product als het water dat gebruikt wordt door visverwerkingsbedrijven. Verder worden ook slachthuizen en bakkerijen gecontroleerd.

Op het gebied van voedselveiligheid is ook een project gaande, waarin agrariërs bewust worden gemaakt van het gebruik van chemicaliën bij landbouwgewassen. “We zijn nu bezig de boeren erop te wijzen dat het gebruik van chemicaliën goed gemanaged moet worden en dat ze ook rekening houden met chemicaliën die op de verboden lijst staan bij LVV”, aldus Colli-Wongsoredjo.

error: Kopiëren mag niet!