Klinische zorg geplaagd door gebrek aan financiële middelen

Volgens DA’91 voorzitter Angelic del Castilho is het duidelijk, dat het overgrote deel van het zorg- en verplegend personeel zich ten volle inzet en hun taken naar behoren wensen uit te voeren. Voor velen is het werk in de zorg een roeping. Echter wordt deze zorg geplaagd door ernstige gebreken aan financiële middelen waardoor tijdige vervanging en uitbreiding van noodzakelijke faciliteiten en medische hulpmiddelen en instrumenten belemmerend werkt in de correcte dienstverlening. Ook is er vaak sprake van een beddentekort waardoor er steeds weer patiënten die eigenlijk al aan klinische zorg toe zijn, die moeten ontberen, omdat meer urgente gevallen voorrang moeten genieten. 

“Jammer genoeg zien wij dat er vaker nu ook geselecteerd wordt op basis van welk type verzekering de patiënt heeft, met andere woorden waar is ontvangst van de financiële middelen meer gegarandeerd.” Tegenwoordig is er vaak ook een tekort aan deskundigheid, vanwege het vertrek van kader. En tot slot zijn er de ligdagtarieven die steeds achterlopen op de daadwerkelijke kosten van de zorg. 

De regering zou volgens de DA’91-voorzitter ervoor moeten zorgen dat er een realistische, goed gecalculeerd en duurzaam systeem komt voor klinische zorg. De zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn. Er moet tijd genomen worden om op basis van de meest voorkomende aandoeningen binnen onze samenleving een zorg pakket samen te stellen dat gegarandeerd is voor een ieder.

Middels de instelling van bijzondere fondsen, waar burgers die de zorg niet kunnen betalen aanspraak op kunnen maken met een transparante realistische toetsing voor zij die daarvoor in aanmerking komen, kan daar duurzaamheid in komen. Want zorg kost geld, en het moet betaald worden. En er moet actief aandacht besteed worden aan preventieve zorg, zoals het propageren van een healthy lifestyle, evenals het invoeren van een suikertaks op suikerhoudende dranken. Er moet voorts goede waardering en niet alleen materieel maar ook immaterieel voor onze burgers die werkzaam zijn in de zorg (hieronder vallen ook voortgaande scholing/training en carrière mogelijkheden), waar zeker ook een eerlijke en open communicatie bestaat tussen alle stakeholders. En dit staat niet los van het creëren van een veilig en voorspelbaar leefmilieu in het land.

Masterclasses

In het kader daarvan zal DA’91 aan burgers in de zorg Masterclasses aanbieden met het doel hen te motiveren en te inspireren om ook onder moeilijke omstandigheden, zoals de samenleving die nu doormaken, hun roeping en werk kundig en met liefde te blijven uitvoeren.

De eerste van deze serie Masterclasses heeft als thema: Klinisch redeneren. De hoofdonderdelen van deze masterclass zullen zijn:

  • Wat is klinisch redeneren?
  • Hoe passen wij het toe?
  • Wat is het resultaat?

Deze Masterclass zal verzorgd worden door dr. H. Karijodikoro, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts 1e lijn/medisch leermeester /verpleegkundig specialist/ opleider AIO’s LUMC (Artsen In Opleiding Leids Universitair Medisch Centrum)/medisch adviseur/WZD (BOPZ)arts (Wet Zorg en Dwang – Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) Het geheel zal plaatsvinden via Zoom.

DA’91 wil met deze Masterclass haar steentje bijdragen aan het versterken en motiveren van burgers in de zorg, een sector die het heel erg zwaar heeft momenteel. Deze eerste Masterclass is bestemd voor verpleegkundigen.

Voor deze Masterclass, op 16 oktober, zullen tussen de 35 -50 Surinaamse verpleegkundigen ruimte hebben voor participatie.

Participanten kunnen zich opgeven middels het invullen van een online formulier te vinden via deze link: https://forms.gle/yMh6VEfZ1d1A2Fe39

Na invulling van het formulier zullen de participanten een ontvangstbewijs ontvangen en op 16 oktober ontvangen zij een persoonlijke zoom link. De Masterclass kan vanuit de eigen omgeving gevolgd worden of in de DA’91 Trainingszaal. Volledige deelname wordt bevestigd middels de verstrekking van een certificaat. De Masterclass is kosteloos, voor het certificaat zijn er administratieve kosten.

Na evaluatie van deze eerste Masterclass, ligt het in de bedoeling nog een tiental masterclasses aan te bieden over verschillende onderwerpen in  de zorg. DA’91 wil hiermee een bijdrage leveren aan het versterken en motiveren van Surinaams kader, dat veelal onder moeilijke omstandigheden hun werkzaamheden uitvoeren in dienstbaarheid naar de samenleving. Daar de Masterclass online verzorgd wordt kunnen verpleegkundigen uit geheel het land, die beschikken over een internetverbinding, zich opgeven.

NK

error: Kopiëren mag niet!