Vierde Golden Gavel Award

De Stichting Platform voor Politiek Actieve Vrouwen zal op donderdag 29 september voor de vierde keer de Golden Gavel Award uitreiken. Deze award wordt om de twee jaar toegekend aan vrouwen die een Inspirerend, Baanbrekende, en Vooruitziende rol vervullen in politiek en/of sociaal- maatschappelijke leiderschapsposities en invloed uitoefenen op de verdere ontwikkeling, ook in politiek opzicht, van de vrouw in het bijzonder. Deze ontwikkelingen liggen aan de basis van een gezonde samenleving.

De Stichting stelt zich ten doel het aanwakkeren en verhogen van interesse bij vrouwen om deel te nemen aan de politiek en het daadwerkelijk realiseren van vrouwen hun actieve rol in (politieke) besluitvorming. Deze bewustwording wordt o.a. gestimuleerd door het delen van (politieke) mijlpalen van vrouwen in leiderschapsposities met de gemeenschap.

De eerste award ontvangers in 2016 waren Ruth Wijdenbosch en Marijke Djwalapersad. Zij zijn de eerste vrouwen die de hoogste functies in onze DNA hebben bekleed. Golden Gavels werden ook toegekend aan Carla Bakboord en Asha Mungra voor hun strijd tegen geweld tegen vrouwen en kinderen. In 2020 werden Golden Gavels uitgereikt aan Jupta Itoewaki en Loes Trustfull voor hun strijd voor behoud van een gezond milieu.

Op donderdag a.s zal in de Ballroom van Lalla Rookh om 19.00 uur de toekenning van deze award gaan naar twee vrouwen die zich bijzonder inzetten voor de aanpak van het Grondenrechten vraagstuk. Deze vrouwen zijn voorgedragen vanuit onze samenleving na een oproep van de Stichting.

Grondenrechten en de plicht van landen die te erkennen en te waarborgen zijn in verschillende verdragen en documenten vastgelegd. Ook Suriname heeft zich aan verdragen verbonden. Vaststaat dat de erkenning en bescherming van het territoriaal eigendom voor inheemsen en tribale volkeren een gezonde basis biedt voor hun positieve ontwikkeling. Dit is ook in lijn met artikel 21 van de Inter-

Amerikaanse Conventie voor Mensenrechten (het recht op eigendom). Inheemsen en tribale volkeren hebben een unieke manier van leven. De gebieden waarin zij wonen zijn van cruciaal belang voor hun materiële en immateriële ontwikkeling en groei. De bescherming van het recht op gemeenschap eigendom van het woon-en leefgebied is niet alleen het beschermen van een economische eenheid, maar ook de bescherming van mensenrechten van de collectiviteit wiens economische, sociale en culturele ontwikkeling gebaseerd is op hun relatie met het land, met de grond.

In Suriname zijn er op verschillende momenten pogingen ondernomen om het Grondenrechtenvraagstuk op te lossen. Momenteel is er een Presidentiële Commissie Grondenrechten van welke binnenkort verslag wordt verwacht. 

De 2022 Golden Gavel ontvangers leveren ieder op hun eigen wijze een Inspirerende, Baanbrekende en Vooruitziende bijdrage aan het proces voor verwezenlijking van de Grondenrechten.

De Golden Gavel genomineerden voor de Award voor de strijd voor Grondenrechten zijn: Patricia Meulenhof en Makiloewale Temikailoe uit Kawemhakan.

Stichting Platform Politiek Actieve Vrouwen

error: Kopiëren mag niet!