“KTPI verliest in heengaan heer Soemita gedreven en gepassioneerde voorzitter”

Op vrijdag 23 september 2022, is van ons heengegaan, een grote zoon van Suriname, de heer William Soemita. De heer Soemita die tot dan voorzitter is geweest van de politieke partij KTPI, is 86 jaar oud geworden.

Zijn politieke loopbaan begon in 1970, toen hij de voorzittershamer overnam van zijn vader, wijlen bapak hadji Iding Soemita.

Deze rol heeft hij tot aan zijn heengaan haast onafgebroken vervult.

Onder zijn leiding heeft de KTPI meerdere hoogte- en dieptepunten meegemaakt. De KTPI heeft in deze periode kunnen participeren binnen diverse regeercoalities. In die hoedanigheid heeft hij persoonlijk ook verschillende ambten mogen bekleden.

Naast minister van Sociale-Zaken heeft hij ook als lid van de Nationale Assemblée en als staatsadviseur gediend.

Hij heeft een niet te verwaarlozen rol gespeeld tijdens de onafhankelijkheid alsook het democratiseringsproces van Suriname en zelfs een grote rol toebedeeld gekregen in de vredesonderhandelingen tijdens de binnenlandse oorlog.

“Willy”, zoals hij liefkozend werd genoemd, heeft grote bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van Suriname en mag dus gerust in de rij van de “grote zonen van het land” geplaatst worden.

In de laatste jaren van zijn leven hield hij zich naast het voorzitter zijn, meer bezig met sociale- en religieuze activiteiten.

De KTPI verliest in het heengaan van de heer Soemita een gedreven en gepassioneerde voorzitter.

Wij wensen de kinderen, de nabestaanden, het bestuur en de leden heel veel kracht en welgemeende condoleances toe.

Cornelis Ardjosemito 

(lid van de KTPI)

error: Kopiëren mag niet!