Del Castilho (DA’91) over toespraak president bij Algemene Vergadering VN: “Niet concreet genoeg”

Daags na de toespraak van president Santokhi tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, merkt de voorzitter van DA’91, Angelic Del Castilho, op dat er positieve zaken zijn aangehaald. Daarbij noemt zij de vermelding van de inzet voor een gezondere planeet en de geleerde lessen voor de toekomst naar aanleiding van de Covid-19-pandemie.

Del Castilho noemt het goed, dat de president erop heeft gewezen dat de kleinere landen in een kwetsbaardere positie zijn en dat men daar oog voor moet hebben. “Hij heeft ook een andere vorm van meting voorgesteld om de ontwikkeling van die landen vorm te geven”, merkt Del Castilho op. Zij zegt dat dit zaken ondersteuning verdient.

Concrete plannen

Minder blij klinkt Del Castilho wanneer zij praat over concrete plannen. “Wat ik heb gemist bij president Santokhi is wat ik wel bij anderen heb gehoord.” Daarbij noemt zij de president van Guyana als een van de voorbeelden. “Het gaat om de plannen om de eigen ontwikkeling vorm te geven. Plannen voor de eigen ontwikkeling en groei. Ik heb gemist dat er gesproken is over de belangrijke rol van technologie in de samenleving en deze toegankelijk te maken voor elke burger in heel Suriname. Het is een gemiste kans geweest om op wereldniveau deze verbinding te maken”, licht Del Castilho toe.

“Suriname heeft dringend behoefte aan verdere ontwikkeling en we kunnen wachten op het geld dat voor klimaatbeheersing is uitgetrokken, maar terwijl we daarmee bezig zijn moeten we kijken hoe we mensen op het niveau brengen dat zij daadwerkelijk kunnen meedoen met de samenleving.” 

Del Castilho wijst op de vooruitgang die technologie kan hebben voor mensen in het binnenland, bijvoorbeeld in de medische sector, maar ook in de landbouw. “Technologie helpt mensen efficiënter produceren, oogsten en plannen. En dit is wat ik heb gemist in de toespraak.” 

Zij haalt aan dat de concrete daden en een visie niet zijn genoemd.

Ook is Del Castilho van mening, dat niet duidelijk wordt aangegeven hoe het land uit de crisis moet komen. “Wij horen niet welke middelen er wel concreet zijn en worden ingezet, we horen alleen dat een onmogelijke situatie is overgenomen”, laat de voorzitter van DA’91 weten. 

Ook bij het aanhalen van nieuwe criteria zodat in aanmerking wordt genomen voor hulpfondsen merkt Del Castilho op, dat van belang is om ook concreet te horen waar je als land zou staan wanneer zulke fondsen zouden worden benut. “Ik mis diepgang, ook hoe het zit met de ontwikkeling van de burgers gezien het thema van de VN voor deze vergadering ‘duurzame inclusieve ontwikkeling met inzet van multilateralisme, meertaligheid en multi culturalisme. En Suriname is daar de smeltkroes van.” 

Onderwijs

Hoewel de president in zijn toespraak heeft aangehaald, dat onderwijs de sleutel is voor het verbeteren van het potentieel, het doorbreken van de armoede cyclus en stevige stappen nodig zijn op het gebied van ICT, vindt Del Castilho deze zaken niet concreet genoeg. “Welke concrete stappen zijn gezet?”, vraagt zij tot slot retorisch.

RB

error: Kopiëren mag niet!