ILO stelt in Suriname prioriteiten vast voor 3e programma Decent Work

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft op 14 en 15 september een tweedaags seminar gehouden in Hotel Torarica om de prioriteiten op het gebied van Decent Work vast te stellen. Deze prioriteiten moeten in het derde Decent Work Country Programma Suriname (DWCP SU III) komen.

Bij Decent Work gaat het om het centraal stellen van de noden en behoeften van werknemers in een land met hun gezinnen, en van de ondernemers die banen scheppen in een land. Het tweedaags seminar werd georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en de tripartiete Monitoringscommissie DWCP SU II, aldus het ministerie dinsdag 20 september in een persbericht.

Decent Work en Economische Groei is doel nummer 8 van de Verenigde Naties Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2030, waaraan Suriname zich ook heeft gecommitteerd. 

Bij Decent Work spelen een cruciale rol de creatie van fatsoenlijke banen, arbeidsrechten, sociale dialoog en sociale bescherming (waaronder de sociale zekerheden). 

Het seminar werd geopend door AW&J-minister Steven Mac Andrew, die inging op het belang van Decent Work voor Suriname. De bewindsman benadrukte, dat Decent Work Programma’s van belang zijn, omdat ze zorgen voor verbetering en versterking van werkenden met hun gezinnen en van ondernemers, voornamelijk de micro-, kleine- en middelgrote ondernemingen (MKMO’s). 

Aan het seminar namen deel, naast de ministeries van AW&J en zijn werkarmen (SAO, SPWE, SHTTC, Raco en Sivis), Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Regionale Ontwikkeling en Sport, het Directoraat Jeugdzaken, de vakbeweging, het bedrijfsleven, het Algemeen Bureau voor de Statistiek, de Nationale Loonraad, de Bemiddelingsraad, het Planbureau, het AOV Fonds, de Sociaal Economische Raad (SER) en de Nationale Commissie Vaststelling Armoedegrens. 

Tijdens het seminar is een evaluatie van de Monitoringscommissie gepresenteerd over het in uitvoering zijnde DWCP SU II. Voorts werden punten van prioriteit voor de komende periode vastgesteld die betrekking hebben op werkgelegenheidsbeleid, arbeidswetgeving, verdragen van de ILO en de controle op de naleving van de arbeidswetgeving. Ongeveer 45 personen namen deel aan het seminar. 

De tweede dag van het seminar werd in zijn geheel door minister Mac Andrew bijgewoond. Voor dit seminar waren ook de directeur en onderdirecteur van het Caribisch ILO-kantoor te Port of Spain, dr. Dennis Zulu en Lars Johansen, in Suriname aanwezig met tien ILO-experts (waarvan 1 online vanuit Japan). Het ILO-team werd ondersteund door 2 consultants. 

Om verzekerd te zijn van de input van de rurale gebieden nodigde de ILO via het ministerie van AW&J en de districtscommissaris van Brokopondo – Ludwig Mendelzoon – lokale stakeholders uit voor een dialoog in het Brokopondo Informatiecentrum. Ook hun punten zijn door het ILO-team en AW&J genoteerd en zullen meegenomen worden in het komende programma. 

De ILO-delegatie en het AW&J-team legden ook een bezoek af aan kapitein Lloyd Read van Pierre Kondre en bezochten een ananasplantage in het gebied Pierre Kondre/Redi Doti die gerund wordt door twe plaatselijke coöperaties die in totaal 27 leden hebben. 

De hoop is dat het DWCP SU III meer dan voorheen impact zal hebben op het leven van de Surinaamse werkenden en hun gezinnen en de MKMO’s in Suriname.

error: Kopiëren mag niet!