Dc’s Bhola en Radjab maken kennis met NV Havenbeheer

Districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost en districtscommissaris Mohamedshafiek Radjab van Commewijne hebben onlangs een kennismakingsbezoek gebracht aan N.V. Havenbeheer Suriname in Paramaribo, zo bericht het commissariaat van Bhola dinsdag 20 september. 

De beide districtscommissarissen (dc’s) werden samen met hun staf ontvangen door de algemeen directeur van N.V. Havenbeheer Suriname, Andreas Talea. 

Talea gaf een uiteenzetting van de activiteiten van N.V. Havenbeheer Suriname. Tijdens de discussie die daarop volgde kwamen vele belangrijke onderwerpen aan de orde.

  • Maar, het bericht van het commissariaat Paramaribo Noord-Oost vermeldt met geen woord wat die “belangrijke onderwerpen” dan wel niet zijn geweest. Ook wordt niet ingegaan op de zogenoemde “activiteiten” van Havenbeheer.

Zowel dc Bhola als dc Radjab benadrukten de belangrijke rol die de N.V. Havenbeheer Suriname vervult in de ordening en regulering van de handel en transport in relatie tot het havenwezen. De illegale import van handelswaar vanuit de regio naar Suriname kwam ook ter sprake. Beide partijen waren het erover eens dat de aanpak daarvan in breder verband besproken dient te worden. 

  • De aanpak van illegale import van handelswaar lijkt echter meer een kwestie die valt onder de directe verantwoordelijkheid van de Douane, dan van Havenbeheer.

De verkeersveiligheid rondom het havencomplex kwam ook ter sprake. 

  • Maar, wat er eventueel mis is met die verkeersveiligheid is onduidelijk. Het commissariaat gaat daar verder in haar persbericht niet op in.

Er werd geconcludeerd dat de samenwerkingsverbanden tussen de organisaties verder besproken en verdiept zullen worden.

  • Volgens kennelijk de twee districtscommissarissen moeten de “samenwerkingsverbanden tussen de organisaties” dus verder besproken en zelfs verdiept worden. Maar, wat zijn die samenwerkingsverbanden en om welke organisaties gaat het? Het bericht gaat over het bezoek van twee dc’s aan Havenbeheer, dus een bezoek van vertegenwoordigers van twee districtscommissariaten aan het bedrijf Havenbeheer. Van organisaties is dan ook feitelijk geen sprake. En als er al samenwerkingsverbanden zijn, waarom dan een kennismakingsbezoek?

Het bericht van het commissariaat Paramaribo Noord-Oost heeft meer weg van een summiere, en onvolledige, mededeling, dat beide dc’s een bezoekje hebben gebracht aan NV Havenbeheer. En als bewijs van het bezoek is een leuke groepsfoto ter herinnering gemaakt. Niets meer en niets minder. De lezers blijven achter met onbeantwoorde vragen. 

PK

error: Kopiëren mag niet!