Valuta-interventie regering met deviezen Staatsolie via VCB-bank

De interventie die de regering heeft aangekondigd te zullen plegen op de valutamarkt als maatregel om de stijgende wisselkoers te bedwingen, zal plaatsvinden met de vreemde valuta die van Staatsolie worden ontvangen. Staatsolie draagt periodiek vreemde valuta over aan de overheid zijnde belastinggelden en andere afdrachten. De afdrachten van Staatsolie aan de staat geschiedt in vreemde valuta.

De constructie die bij huidige de valuta-interventie zal worden gevolgd is dat Staatsolie af te dragen gelden in vreemde valuta aan de VCB-bank verkoopt tegen de op dat moment geldende dagkoers en daarvoor SRD’s ontvangt. Vervolgens verricht Staatsolie de verplichte afdrachten aan de overheid in SRD’s.

Normaliter verkoopt de overheid de vreemde valuta die het van Staatsolie als inkomsten binnenkrijgt aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De CBvS voegt de aangekochte vreemde valuta aan de Internationale reserves.

Volgens gemaakte afspraken met het IMF (Internationaal Monetair Fonds) kan niet zonder meer uit deze reserves worden geput om rechtstreeks valuta-interventies te plegen. CBvS mag dat pas in hoogst uitzonderlijke gevallen doen, en bovendien onder zeer stringente voorwaarden. Met de nu te volgen constructie voor valuta-interventie worden de zeer strenge afspraken met IMF “omzeild”. Naar vernomen is er hierover de nodige afstemming met het IMF gepleegd.

Voldoende deviezen

Het ministerie van Financiën en Planning heeft eerder deze week laten weten, dat deze maatregel zal gelden totdat de bij wet gestelde regels tot repatriatie en retentie van vreemde valuta uit exporten weer goed werkt. Afgelopen maandag zijn tijdens een bespreking op het ministerie van Financiën en Planning met de oliemaatschappijen en importeurs van medicamenten en noodzakelijke basisgoederen afspraken gemaakt. Minister Armand Achaibersing heeft daarbij aangegeven, dat er voldoende US dollars beschikbaar worden gesteld. Minstens evenveel als begin vorig jaar toen er eveneens vreemde valuta werden vrijgemaakt voor deze importen.

Toen de koers in juni vorig jaar marktconform gemaakt werd, werd door het IMF en de CBvS afgesproken geen valuta interventie meer te plegen. In plaats daarvan stelde het IMF de openmarkt operaties (TD-veilingen) als voorwaarde voor. Inmiddels is gebleken, dat de TD-veilingen niet goed werken.

De regering heeft nu besloten om de succesvolle methode van begin 2021 weer in te stellen totdat zaken structureel in orde zijn. Ondertussen is de wisselkoers van de US-dollar vrijdag 16 september verder gestegen naar SRD 28,19. Eergisteren, donderdag 15 september, zat de koers voor de US-dollar nog op SRD 27,79. Hieruit blijkt, dat hoewel de maatregel van valuta-interventie is aangekondigd, deze in de praktijk duidelijk nog niet zijn beslag heeft gekregen.

SS   

error: Kopiëren mag niet!