Je land kapot maken

Een blik in de wereld laat zien dat er veel geweld is. Er komen steeds meer geestelijk labiele leiders aan de macht en die maken niet alleen hun eigen land kapot maar ook andere landen. (Poetin) Dan is er nog de cyberoorlog. Landen moeten daar banger voor zijn dan voor een grondoorlog met wapens. Landen zijn tegenwoordig erg digitaal ingesteld. Dat betekent dat hackers een land hiermee enorme klappen kunnen toebrengen. Bijvoorbeeld betaalverkeer. Ook kan het ene land een ander land in zijn greep krijgen en het langzaam leegzuigen. China heeft dit al met vele landen gedaan en heeft nu Suriname in zijn klauwen. 

Vele landen hebben de neiging om de ander te overheersen, te bestelen of kapot te maken. Kortom het kapotmaken van een land kan, in allerlei vormen en gedaanten, van buitenaf komen.

Echter het is vooral het eigen volk dat, bewust of onbewust, zijn eigen land kapot maakt.                                                                                                                     

-Neem bijvoorbeeld de luchtvervuiling, de uitlaatgassen verpesten de lucht die we moeten inademen.                                                                                                                  

-Mensen verontreinigen de grond door allerlei gifafval te lozen. In Suriname kennen we de kwiklozing in het water door de goudwinning. Mens en dier gaan eraan.                                                                    

Stikstof komt vooral van landbouw, verkeer en de industrie. Te veel stikstof is slecht voor de natuur en voor de gezondheid van het volk.                                                                                

Ontbossing is ook een van de factoren die een land kapot kunnen maken.  Ontbossing is één van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit en voor het klimaat. Hoe meer bomen we kappen, hoe meer CO2 er vrijkomt en hoe sneller de aarde opwarmt. Bomen zijn onze bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. Bovendien hebben dieren veel last van ontbossing. Hun leefgebieden raken versnipperd en hierdoor wordt het lastig om voedsel en soortgenoten te vinden.                    

-Ook hebzucht kan de oorzaak zijn dat een land niet vooruit komt. Corrupte, leiders eigenen zich de inkomstenbronnen van het land toe en verrijken alleen zichzelf. Geld dat bestemd is voor de ontwikkeling van het land, verdwijnt in de zakken van slechts enkele mensen.

En zo kan ik doorgaan met het noemen van factoren die aangeven dat het gedrag van de mens debet is aan het kapotmaken van zijn land.

Recent bewees het gedrag van een groep mensen dat er nog een zeer belangrijke factor is die aangeeft dat mensen er zelf de hand in hebben als hun land niet tot ontwikkeling komt of kapot wordt gemaakt, namelijk de protestacties met vernielingen. Nederland heeft dit al vaker duidelijk gedemonstreerd. Tijdens alle protestacties wordt er erg veel vernield. Het vernietigende effect hiervan is steeds zichtbaar maar niet direct voelbaar omdat Nederland het zich kan permitteren om de schade snel te herstellen.

Een groep Surinamers probeerde dit gedrag na te doen en ging de straat op. Gelukkig werden er geen vernielingen aangericht want als dat wel het geval was geweest, zou het wel voelbaar zijn geweest daar Suriname financieel niet zo sterk in zijn schoenen staat als Nederland.                                                                                                        

Suriname is een kapotgeslagen land in ontwikkeling, dat probeert op te krabbelen uit een diep moeras. Wat het land dus nu nodig heeft, zijn helpende handen om het uit het moeras te trekken en beslist geen mensen die hem dieper het moeras in duwen.

Ook fake nieuws en verdraaide feiten kunnen een land kapot maken. De een roept iets in de media en dat iets wordt door zoveel mensen overgenomen en gaat een eigen leven leiden. De feiten worden niet gecontroleerd. Vooral parlementariërs en politieke leiders maken zich hier schuldig aan, maar de media is hier de grootste boosdoener. Mensen zijn zo langzamerhand gaan denken dat alles wat op sociale media staat, waarheid is. Over bijvoorbeeld de SLM-kwestie doen zoveel versies de ronde. Mensen worden uitgemaakt voor crimineel die het land ontvluchten. Hiermee wordt niet alleen de goede naam van iemand besmeurd maar ook de samenleving wordt allerlei onwaarheden opgedrongen en ondergedompeld in een nare sfeer.

Er zijn mensen continu bezig met dwars liggen, vergaderingen boycotten, tegen te werken als er wetten, die persoonlijk nadelig zijn, tot stand moeten komen, met het opruien van bonden, kortom met het regeren zo moeilijk mogelijk te maken. Dit gedrag brengt geen vooruitgang. De regering zet zich in voor ontwikkeling, maar er staan altijd weer mensen klaar om die inzet teniet te doen. Vooruitgang van het land interesseert ze niet. Ze hebben een politieke agenda met het doel om de ander kapot te maken voor eigen gewin. There is no bad religion; there are only bad people.                                                                                                                

Het is een kleine groep die met dit gedrag ontwikkeling van het land tegenhoudt. Het gevaar is echter dat het zich als een inktvlek kan gaan verspreiden omdat het gros van het volk omkoopbaar, naïef en beïnvloedbaar is.  Destroying your country is not an accident, it is man- made and can only be removed by real love for your country.                                                                  

Conclusie: een land kan dus door toedoen van anderen kapot worden gemaakt maar ook door het eigen volk. We kunnen vaak weinig doen tegen mensen die het land kapot willen maken. Maar of je eigen land kapot wordt gemaakt of floreert, ligt geheel in onze eigen handen. Laat zien dat je echt van je land houdt.

The day the power of love overrules the love of power, Surinam will rise.

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!