“INGI”

“Ingi” indiaan.

Bedankt,

dat u toen als oorspronkelijke bewoner van Suriname uw domein niet heeft afgesloten voor overige entiteiten die, op welke wijze dan ook hier voet aan wal hebben gezet en zichzelf hebben gevestigd als gevolg waarvan wij heden ten dage met de brede kant van de mond kunnen praten over een “bromtjie djari”.

“Ingi”.

U heeft uw grenzen niet gesloten voor vreemdelingen, doch heeft u ons allen vredelievend spontaan doen integreren, waardoor wij een gevestigde orde konden ontwikkelen en u goed was te leven als primitief volk in het binnenland.

“Ingi”.

kan het dat u ons toen niet heeft beschoten met uw giftige pijlen en ons niet heeft opgedonderd, omdat deze ondeugd niet in uw cultuur voorkomt?

“Ingi”

ke soe won joh.

groot was uw moed om de wereld te tonen dat u nog liever voor de dood koos dan zich als slaven aan ketens te onderwerpen van de blanke mensen.

“Ingi”

grantangi.

dat u tijdens de tijd van meedogenloze slavernij alle weggelopen slaven in het diepe binnenland heeft opgevangen hen heeft gehuisvest en hen de skills heeft geleerd, hoe in onze Surinaamse Jungle te overleven en zich te vestigen. Dat u zich in het bloed heeft vermengd met de overige uitheemse volkeren, waardoor wij ons allen één familie voelen.

“Ingi”

shoekoeria.

dat u steeds in harmonie met de natuur heeft geleefd en in uw zogenaamde primitieve cultuur niet mee bent gegaan in de westerse ontwikkeling, waar de mens respectloos en vernietigend is naar moeder aarde.

“Ingi”

thank you.

dat u bedaard en lankmoedig blijft als u door de stedelingen wordt geassocieerd met luie, domme mensen die constant dronken zijn van de alcoholhoudende casiri drank.

Denigrerend worden uw kinderen betiteld als afstammelingen. Bij anderen wordt gesproken over nazaten.

“Ingi”

Terwijl u met opgeheven borst en hoofd prijkt op het wapen van Suriname wordt er vanuit de stad bepaald waar u jacht en woongebieden begrensd worden en uw landgoed stelselmatig wordt verkleind. Uw kinderen wordt de kans ontnomen zich op academisch niveau te ontwikkelen, zodat u dom blijft en men voor u kan beslissen.

“Ingi”

wist u dat terwijl u op de label van de Parbo bierfles flankeert, alle winst van dit zoveel gedronken lekker bier richting Nederland vloeit. Aangezien dit bedrijf van Nederland is, zouden er dan niet twee boeren met klompen en mutsjes op de label moeten prijken?

“Ingi”

u wordt het natuurrecht (bewust geen democratisch recht genoemd) ontnomen om te protesteren bij de aankomst van Nederlandse autoriteiten, waarbij u als doelgroep in culturele /traditionele klederdracht letterlijk van de weg getimmerd wordt, zodat de nazaten (afstammelingen) van onze voormalige slavendrijvers die na de slavernij Suriname nog drie honderd jaar hebben geplunderd, niet beschaamd worden.

“Ingi”

blijf ons het goede voorbeeld geven van eigen waarde en zelfrespect, welke wij in de loop der tijd aan de westerse cultuur, waar materialisme, egoïsme en asociaal gedrag kenmerkend is, zijn kwijtgeraakt.

Help ons om onze eigen identiteit te ontdekken.

“Ingi”

get up, stand up, stand up for your rights. Don’t give up the fight.

“Ingi”

pakken jullie de strijdbijl die niet zo diep begraven ligt alsjeblieft niet op, want daar heeft Suriname niets aan.

“Ingi”

tik joe big up

OMAR.

error: Kopiëren mag niet!