KPS: Beveiligingsdiensten niet berekend op hun taken

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen met betrekking tot beveiligingswerkzaamheden bij publieke vermakelijkheden, is komen vast te staan dat de beveiligingsdiensten, hetzij bewust of onbewust, niet berekend zijn op hun taken. Dit bleek weer bij een voorval op zaterdag 27 augustus in het Flamboyant Park.

De politie daarentegen is ten allen tijde bevoegd controlewerkzaamheden uit te oefenen bij dergelijke activiteiten, wat als één van de vergunningsvoorwaarden is aangegeven. 

Om herhaling te voorkomen worden ter ordening van deze branche de navolgende instructies gegeven, waaraan de organisatoren zich dienen te houden bij het indienen van een aanvraag voor een publieke vermakelijkheid, te weten:

  1. Duidelijk aangeven welk securitybedrijf zal worden belast met de beveiliging
  2. De documenten van het bedrijf (kopie) als bijlage meesturen met de aanvraag
  3. Een K.K.F uittreksel van het securitybedrijf (kopie) eveneens meesturen met de aanvraag.

Bij het ontbreken van deze documenten zal een afwijzend advies worden uitgebracht. Tenslotte wordt op verantwoordelijken een beroep gedaan om de medewerkers van het securitybedrijf duidelijk te maken wat de rol van de politie is binnen dit geheel, zo bericht het Korps Politie Suriname vrijdag 2 september.

error: Kopiëren mag niet!