Suriname en VS versterken samenwerking op terrein van defensie

Versterking, verdieping en continuering van de defensiesamenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten (VS) was de rode draad in het overleg woensdag 31 augustus tussen de hoogste militaire leider van het Amerikaanse Southern Command (USSouthcom), generaal Laura Richardson, en minister Krishna Mathoera van Defensie. 

Er werd onder andere gesproken over gezamenlijke exercities en trainingen, capaciteitsversterking, versterking van onderofficieren, ondersteuning met apparatuur, medische voorzieningen, assistentie bij rampen, grenscontrole en cyber security. 

“Het bezoek benadrukt wederom het belang die beide landen hechten aan deze samenwerking. Een samenwerking op basis van wederzijds respect en voordeel”, benadrukte minister Mathoera.

Wat de training van Surinaamse militairen betreft, is volgens de bewindsvrouwe afgesproken om een balans te zoeken waarbij Amerikaanse instructeurs ook fysiek naar Suriname zullen komen. Hierdoor kunnen grotere groepen getraind worden. In 2021 en 2022 hebben in totaal 73 personen gebruik kunnen maken van trainingen en of uitwisselingsprogramma’s die aangeboden zijn door de VS. Genoemd kunnen worden onder andere de civiele Joint Combined Exchange Training (JCET) in juni van dit jaar, Tradewinds 2022 voor de Landmacht en Marine in Mexico en Belize en humanitaire ondersteuning bij de overstromingen te Saramacca en Brokopondo.

Beide functionarissen zijn het met elkaar eens, dat er meer vrouwen betrokken moeten worden in defensie- en veiligheidsrollen. Dit is ook benadrukt tijdens de Women Peace and Security Conference met als thema: “Talent Doesn’t Have Gender: Leadership Lessons”, welke dit jaar op het ministerie van Defensie werd gehouden. Minister Mathoera, generaal Richardson en ambassadeur Jean Manes waren de gastsprekers. Onder de aanwezigen waren ook generaal-majoor Jeffrey Marlette, Adjudant General van de South Dakota National Guard (SDNG), en enkele andere Amerikaanse legerofficieren.

Op het event is het belang van mentoren en rolmodellen benadrukt. Er is nog veel werk te verzetten om het aantal vrouwen in het defensieapparaat te vergroten. Op dit moment bestaat het apparaat uit 425 vrouwen, ofwel 10 procent van het defensiepersoneel.

De hoogste militaire leider van de USSouthcom bracht ook een bezoek aan het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR).

Verder mocht het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO) literatuur in ontvangst nemen. 

Sinds de komst van admiraal Craig Faller in januari vorig jaar is de relatie met de VS zich verder gaan versterken. Generaal Richardson heeft in oktober vorig jaar het roer van USSouthcom overgenomen van Admiraal Faller. Zij is overigens de eerste vrouw die leidinggeeft aan deze militaire organisatie.

error: Kopiëren mag niet!