Minister Mathoera wil meer betrokkenheid vrouwen in Defensie

“Gelijke deelname en volledige betrokkenheid van de vrouw bij alle inspanningen om vrede en veiligheid te handhaven en te bevorderen is cruciaal in elke samenleving”, merkte minister KrishnaMathoera van Defensie op in haar toespraak woensdag 31 augustus tijdens het Women Peace and Security (WPS) evenement met als thema “Talent Doesn’t Have Gender: Leadership Lessons”. 

Commander van de U.S. Southern Command, generaal Laura Richardson was gastspreekster tijdens de discussie op het ministerie van Defensie. 

Minister Mathoera gaf aan, dat vrouwen in posities zitten niet vanwege hun geslacht, maar vanwege de talenten die zij bezitten. Zij hoopt dat vrouwen in hoge posities een inspiratie zijn voor vele anderen om topposities te bereiken.

De minister meldde, dat hoewel er een toename is van vrouwen bij veiligheidsinstellingen en non-gouvernementele organisaties, dit echter nog volgens aanvaardbare normen is. “Het aantal vrouwen in leidinggevende posities is zelfs lager.” Zij noemde als voorbeeld het ministerie van Defensie waar slechts 10% vrouw is. 

Volgens de Defensie-minister vormen de vrouwen de helft van de bevolking. “We kunnen deze cijfers beïnvloeden. We zijn gelijk als elk ander lid van de samenleving. Het is niet alleen ons geslacht dat bepaalt wie we zijn, maar vooral wat we doen met de potenties die we hebben”, aldus de bewindsvrouwe. 

Laura Richardson is een generaal in het Amerikaanse leger die sinds 29 oktober 2021 de commandant is van het United States Southern Command. Ook zij is een rolmodel voor vrouwen. Volgens haar moet elke vrouw de kans krijgen om te laten zien wat zij kan.

error: Kopiëren mag niet!