Opinie: Diaspora en Twa Twa en Picolet

Inleiding

Voor en na de onafhankelijkheid van Suriname hebben de Surinaamse vogelliefhebbers hun voeten voor de eerste keer in Nederland gezet met een vogel uit Suriname in hun handen. De personen uit Suriname (verder te noemen de diaspora) vertrokken veelal om de slechte economische situatie in Suriname. Zij moesten zich aanpassen aan het leven in Nederland met 4 jaargetijden (winter, herfst, lente en zomer). Dat was een behoorlijke opgave voor de diaspora.

Het leven in Suriname was zeer gemoedelijk en het Surinaamse klimaat was heerlijk tropisch. De barre weersomstandigheden in Nederland waren niet prettig. De diaspora had heimwee naar zijn/haar geboorteland. Voor de zangvogels (o.a. de Twa Twa en de Picolet), die meegenomen waren uit Suriname, was het uiteraard ook geen pretje. Gelukkig wisten de vogelliefhebbers hoe zij de vogels moesten beschermen tegen de kou en de wind. De vogels werden ook in Nederland goed verzorgd en vonden gaandeweg hun draai om fluitend verder te gaan.

Vogelverenigingen in Nederland

De diaspora integreerde heel snel in de Nederlandse samenleving. De Nederlandse taal was geen probleem voor de diaspora, daar Nederlands de officiële taal is in Suriname. De meeste Surinaamse Nederlanders, die in de jaren 70 naar Nederland zijn gekomen, beheersten het Nederlands goed. Lezen, schrijven en spreken waren geen knelpunten voor de diaspora. Het onderwijs in Suriname stond zeer goed aangeschreven. De diaspora had geen problemen met de instroming in het onderwijs en de toetreding op de arbeidsmarkt. In die tijd was er volop werk. De Surinaamse Nederlanders, die wilden werken en niet werden aangenomen, kregen geen goede reden van de afwijzing. De afwijzing kwam hard aan, daar zij goed waren opgeleid om de functie te vervullen. Zij waren genoodzaakt werkzaamheden onder hun niveau te verrichten. Destijds was er ook al sprake van discriminatie. Dat gebeurde heel subtiel. Anno nu neemt de discriminatie niet alleen in Nederland toe, maar ook in vele landen in de wereld.

De vogelliefhebbers uit Suriname begonnen in de jaren ’70/’80 samen op een open veld bij elkaar te komen. Gaandeweg kwam de diaspora op het idee om een vogelvereniging op te richten. Heden ten dage zijn er in Nederland drie vogelverenigingen (Rotterdam, Den Haag en Amsterdam).

Vogelvereniging De Euromast Rotterdam

In 1981 werd Vogelvereniging De Euromast Rotterdam (VVE) opgericht. De naam is afgeleid van de bekende uitkijktoren De Euromast in Rotterdam (185 meter hoog), die een bekende attractie is. Ter gelegenheid van de Floriade in 1960 werd de Euromast gebouwd in het Park, vlakbij de ingang van de Maastunnel. 

Het huidige bestuur van de VVE bestaat uit Sjaak Zahoer (voorzitter), Dennis Berkkleef (penningmeester) en Asem Jhapsie (secretaris). Een van de oprichters is de heer Firoz Nisamoedin van Ewald’s Mode, een bekend kleermakersbedrijf in Suriname en Nederland. De leden van deze vogelvereniging (150) hebben een goede band met elkaar. Elk jaar is er een vogelcompetitie met een onafhankelijke competitieleider, assistenten en personen, die de scores bijhouden. De heren Imro Lapar (2e plaats) en Dennis Berkkleef (winnaar 2022) waren op 14 augustus in de finale van de Picolet vogels. De finale van de Twa Twa vogels ging tussen de heren Joy Ramdaras (2e plaats) en Waldo Bhaggeloe (winnaar 2022). Op 21 augustus was de feestelijke uitreiking van de prijzen. De heer Sjaak Zahoer (voorzitter VVE) en mevrouw Natasha Mohamed-Hoesein (plv. voorzitter van de Gemeenteraad Rotterdam) hielden een prachtige speech, waarin zij het accent legden op het samenzijn en het beoefenen van deze vogelsport. De prachtige bekers (zie foto) werden overhandigd aan de eigenaren van de Picolet en Twa Twa (finalisten, derde en vierde plaats). 

De heer Humphrey Overeem had de hoogste score (105) bij de Picolet wedstrijden en de heer Waldo Bhaggeloe had de hoogste score (170) bij de Twa Twa wedstrijden. Het bestuur en de leden van deze vogelvereniging werken goed samen. Dat is duidelijk waar te nemen op de zondagen, wanneer de leden en het bestuur samen komen op het uitgestrekte vogelveld en de vele parkeerplaatsen op het Parmentierplein (Waalhaven/Rotterdam). Het kampioensfeest 2022 was voortreffelijk. Het tropische weer (30 graden) en de gemoedelijkheid en de vriendschap tussen de leden hebben een onuitwisbare indruk gemaakt op de genodigden. De heer Herman Chin A Foeng is lid/fotograaf van de VVE. Het samen nuttigen van de overheerlijke roti met vlees en groenten op het vogelveld was een mooie afsluiting van het feest. 

Het AOW- gat

De voorzitter van de vogelvereniging had Dennis Lapar naar voren geroepen om een toelichting te geven over de reparatie van het AOW-gat. In zijn speech gaf Dennis Lapar aan, dat hij een brief heeft gestuurd naar minister Carola Schouten en de leden van de Tweede Kamer. Dennis Lapar gaf aan, dat vele Surinaamse organisaties en personen betrokken zijn bij dit dossier. Hij is een kleine schakel. De volledige brief is te vinden op het internet. Hierbij een gedeelte uit de brief:

“In 1957 heeft Nederland de AOW-wet ingevoerd voor de inwoners van het Rijk. Het woord “Rijk” hebben de burgers van Suriname geïnterpreteerd als het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland heeft in 1957 verzuimd de inwoners van Suriname ( inwoners met de Nederlandse nationaliteit) over de AOW-wet te informeren. Nederland was eeuwen de baas in Suriname. Nederland bepaalde ook het sociaal beleid. De inwoners van Suriname kwamen pas na de onafhankelijkheid van Suriname erachter, dat zij geen recht hebben op de AOW. De Nederlandse regering kwam in 1990 met een wijziging in de AOW-wet. Het woord “Rijk” werd gewijzigd in “Nederland”. De Surinaamse Nederlanders, die zich vóór 1975 in Nederland hebben gevestigd, zijn ook niet door Nederland geïnformeerd over de AOW. Het vorenstaande leidt tot de conclusie, dat Nederland de inwoners van Suriname, die 

Nederlanders waren in het Koninkrijk der Nederlanden, op een vervelende wijze buiten de AOW heeft gehouden.”

Vele Surinaamse Nederlanders ( dus ook de leden van de Vogelvereniging De Euromast Rotterdam) hebben een AOW-gat. De Nederlandse regering wordt door de Surinaamse Nederlanders opgeroepen het AOW-gat te repareren voor alle personen, die in Suriname hebben gewoond tot 25 november 1975. Dus ook voor de mensen, die in Suriname wonen en nog in leven zijn. Het aantal personen wordt elk jaar minder. De Nederlandse regering wordt dringend gevraagd tot reparatie/betaling over te gaan.

Dennis Lapar

error: Kopiëren mag niet!