Delegatie Dienst Terugkeer en Vertrek uit Nederland in Suriname

Een delegatie van de Nederlandse ‘Dienst Terugkeer en Vertrek’ was 24 en 25 augustus op een zogenoemde “verkennende operationele missie” in het land. De delegatie, vergezeld door de Nederlandse ambassadeur Henk Van der Zwan, werd woensdag de 24e ontvangen door de directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken, ambassadeur Luziano Truideman, op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

Het onderwerp van het bezoek van de Nederlandse delegatie betrof de terugname van illegaal verblijvende Surinamers en Nederlanders in elkaars landen, die vanwege uiteenlopende redenen geen aanspraak kunnen maken op het verkrijgen van een legale verblijfsstatus. 

Ambassadeur Truideman gaf aan, dat elk land de verplichting heeft haar staatsburgers terug te nemen. Echter zal de terugname in overleg dienen te geschieden conform afspraken gemaakt in een Memorandum of Understanding in 2008 inzake de terugname van wederzijdse onderdanen. De terugkerende Surinamers moeten op een menswaardige wijze terugkeren met zicht op een waardige re-integratie in de Surinaamse samenleving. 

Ewald Riks, plaatsvervangend Algemeen Directeur, tevens directeur Internationale Aangelegenheden Dienst Terugkeer en Vertrek van het Nederlands ministerie van Justitie en Veiligheid, benadrukte dat Nederland bereid is ondersteuning te bieden in het na traject c.q. nazorg van de terugkerende Surinamers. Voorts werd benadrukt, dat het vrijwillig terugkeren van illegaal verblijvende vreemdelingen, Nederland meer ruimte biedt voor ondersteuning. 

Naast het onderwerp terugname illegaal verblijvenden is ook gesproken over capaciteitsversterking in de vorm van het verzorgen van trainingen in onder andere het herkennen van valse reisdocumenten. Op verzoek van de Surinaamse autoriteiten zal deze training verzorgd worden aan de relevante Overheidsdiensten in Suriname.

error: Kopiëren mag niet!