Deel 5 – Ordening kleinschalige goudsector al jaren hoofdpijndossier dat maar niet goed geopend lijkt te worden

Brownsberg Natuurpark en nieuwe leiding Commissie Ordening Goudsector en nieuwe registratie

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen worstelt om ordening van de kleinschalige goudsector op een effectieve wijze van de grond te krijgen. Daartoe is er een Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector, maar de werkzaamheden van deze commissie verlopen zeer gebrekkig. Het terugdringen van illegale goudwinningsactiviteiten kan hierdoor niet structureel plaatsvinden. Na controle operaties in gebieden met illegale goudwinningsactiviteiten, het verwijderen van goudzoekers, zien de autoriteiten lijdzaam toe hoe de goudzoekers de volgende dag alweer terug zijn. Er is voortdurend sprake van een kat- en muisspel, aldus de minister onlangs in De Nationale Assemblee.

Geen geld voor ordening goudsector

Hij maakte net zo’n krachteloze indruk als de ordening van de goudsector. Als enige structurele oplossing voor de problemen in het Brownsberg Natuurpark, dat al jarenlang zoetjesaan compleet wordt vernietigd, ziet hij het creëren van permanente controle posten met permanente bemensing. Maar, het geld hiervoor ontbreekt. Er wordt nu geroeid met de riemen die er zijn, aldus de bewindsman dinsdagmiddag  16 augustus in de Assemblee. De huidige Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector beschikt zelfs niet over voer- en vaartuigen. 

Ordenen goudsector is vechten tegen de bierkaai zonder effectief beleid

Al sedert 2010 wordt getracht de kleinschalige goudwinning te ordenen. In dat jaar werd ook een eerste presidentiële Commissie Ordening Goudsector in het leven geroepen die vervolgens een aantal moeilijke jaren doormaakte. En anno 2022 moet geconcludeerd worden dat het schier onmogelijk lijkt om die goudsector enigszins te ordenen. 

Stukje geschiedenis van ordening van kleinschalige goudsector

Dagblad Suriname dook in een stukje geschiedenis van de ordening van de kleinschalige goudsector. En dat stukje geschiedenis start ergens in 2010 met de installatie van de presidentiële commissie Ordening Goudsector en laat vervolgens tot de dag van vandaag een beeld van ad hoc ingrijpen zien, een beeld van een falend beleid, een beeld van slechte coördinatie en organisatie en een beeld van, dat werkelijk niets structureels van de grond is gekomen.

Ondanks kritiek toch SRD 3.5 miljoen begroot voor 2018

Ondanks de toch wel klinkende kritieken op het optreden van de Commissie Ordening Goudsector werd SRD 3.5 miljoen voor de commissie vrijgemaakt voor 2018, zo bleek uit de begroting die op 26 september 2017 aan de Assemblee was aangeboden. 

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen stelde, dat meer dan 15.000 goudzoekers van niet-Surinaamse afkomst werkzaam zouden zijn in de goudsector.

Het merendeel van de goudzoekers heeft een illegale status en is daardoor verstoten van bijvoorbeeld onderwijs en medische zorg. Bovendien had de overheid geen zicht op deze personen in het gebied en hun bewegingen. Door het registreren van deze personen wilde de regering Bouterse-Adhin via de commissie een en ander in beeld en onder controle brengen, aldus het verantwoordelijk ministerie in september 2017.

Overigens, zoals eerder ook al aangegeven, de commissie heeft nimmer richting de samenleving financiële- en inhoudelijke verantwoording van haar jaarlijkse werkzaamheden en acties afgelegd…

Pokie (ABOP) kritisch

Twee maanden later, november 2017, plaatste toenmalig ABOP-Assembleelid Diana Pokie bij de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee kanttekeningen bij- en stelde vragen over het innen van belastinggeld bij goudzoekers door de Commissie Ordening Goudsector. De politica zei, dat de commissie belastinggeld int bij goudzoekers in de kleinschalige goudindustrie, zonder dat daarvoor een duidelijke structuur is. De goudzoekers worden verplicht 10 procent van hun goudopbrengst af te dragen, zonder kwijting van de Commissie Ordening Goudsector. Zelf hebben de porknokkers geen eigen administratie. Pokie wilde weten welke criteria werden gebruikt om de hoogte van het bedrag dat moest worden afgestaan vast te stellen.

Ze beweerde, dat hooggeplaatste personen binnen de commissie zich met de inning bezighouden en dat ook de districtscommissaris van Brokopondo hierbij betrokken zou zijn. De politica vond het de taak van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen om deze zaak grondig te onderzoeken.

Zij zei ook, dat van de ordening van de sector, waarvoor de commissie is ingesteld, weinig is terechtgekomen en dat er veeleer sprake was van vriendjespolitiek bij het toewijzen van gebieden waar naar goud kan worden gezocht.

De politica vroeg het ministerie van Regionale Ontwikkeling om een overzicht aan het parlement te geven van geïnde bedragen, bij welke goudzoekers en wanneer, die zijn teruggevloeid naar het districtsfonds. Ook moest worden aangegeven welke projecten in het district zijn betaald met de fondsen. Of Pokie ooit antwoorden op haar vragen heeft gekregen is onduidelijk.

“Commissie heeft aandacht voor situatie Brownsberg Natuurpark”

Coördinator Stanley Benschop van de Commissie Ordening Goudsector liet eind januari 2018 weten, dat de situatie van illegale porknokkers in het Brownsberg Natuurpark de aandacht van de commissie heeft. “Het zijn bewoners van Brownsweg en mensen die van ver speciaal naar het gebied komen om te mijnen. We hebben ze vaak ontruimd, want dat is ons werk’, zi Benschop. Hij erkende, dat het vaak gebeurt dat de mensen na enige tijd terugkomen. “Maar,  er moet ordening zijn, anders is het hek van de dam.”

Nieuwe Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector

Met de komst van de regering Santokhi-Brunswijk werd op 4 september 2020 de Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector voor een jaar geïnstalleerd. Volgens de regering is het juist deze sector die een significante bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het land. De installatie werd gedaan door vice-president Ronnie Brunswijk. Bij de installatie was ook de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, aanwezig.

De leiding van de commissie is in handen van Wesley Rozenhout. De commissie bestaat verder uit 13 leden van verschillende disciplines. Volgens de vicepresident is de ordening van de goudsector nu meer dan ooit gewenst. “Niet alleen de inkomsten voor de staat uit deze sector zijn belangrijk, maar ook de ordening van de activiteiten binnen de sector is van eminent belang”, aldus de vicepresident tijdens de installatie.

Minister Abiamofo zei: “Het is  hoog tijd dat de staat uit deze sector krijgt wat het rechtens toekomt. Er gebeurt nog veel buiten het gezichtsveld van de staat en er is weinig tot geen controle.” 

De commissie heeft ondermeer als doel het beheersen van de risico’s, die betrekking hebben op de kleinschalige goudmijnbouw, waartoe onder andere behoren: de milieuproblematiek, de sociale context voor lokale gemeenschappen en de veiligheidsaspecten inzake conflicten die zich voordoen tussen gemeenschappen en houders van mijnbouwrechten.

Verder zal de commissie ook concrete oplossingsmodellen moeten aandragen voor criminaliteitsbeheersing, reguleren en het indammen van de illegaliteit, de financiële context met betrekking tot het optimaliseren van de staatsinkomsten. Ook de wetgeving waaronder geratificeerde mijnbouw-, milieu-en arbeidsverdragen zullen onder de loep worden genomen. 

Weer registratie goudzoekers

De commissie zou in februari 2021 beginnen met de registratie van alle goudzoekers en alle betrokkenen in de kleinschalige goudsector. Ook concessiehouders moeten zich registreren, zo liet Henkie Caffe, operation manager van de nieuwe commissie weten. Vicepresident Brunswijk werd als eerste persoon geregistreerd, omdat hij concessiehouder is. Hij kreeg officieel een badge waarop staat vermeld, dat hij concessiehouder is. Op zo’n badge staan alle gegevens van de houder. Met de pas kunnen personen officieel zaken doen. Het streven is dat personen met een pasje naar de bank kunnen gaan om te bankieren. Het pasje is daarom voorzien van een barcode. Met de badge kunnen personen zich op de verschillende politieposten identificeren. Men kon zich gedurende een periode van zes maanden laten registreren.

Geen goede voorbode

Maar, wat er met de registratiegegevens van goudzoekers tijdens de periode van de presidentiële Commissie Ordening Goudsector is gebeurd, blijft een groot vraagteken. In hoeverre registratie nu wel op een correcte wijze geschiedt zal moeten blijken. Maar, het recente registratie-verleden lijkt geen goede voorbode te zijn…. en natuurlijk ook niet het gebrek aan middelen om de commissie naar behoren te kunnen laten functioneren…..

PK

error: Kopiëren mag niet!