Managementteam MMC timmert hard aan de weg om gezonde instelling te zijn

Het is in Suriname bekend dat de medische zorg heel wat uitdagingen ondervindt. Toch is het belangrijk om de gemeenschap te informeren, dat door tussenkomst van de minister van Volksgezondheid er tal van zaken gerealiseerd worden om zodoende de nodige zorg te blijven garanderen aan de gemeenschap.

Alle disciplines binnen de instelling zijn er 

De algemeen directrice van het Mungra Medisch Centrum (MMC) Shaïsta Abdul gaat in gesprek met Dagblad Suriname in op de recente nieuwtjes met betrekking tot deze ziekeninstelling. Ze geeft aan, dat het managementteam er alles aan doet het MMC weer gezond te maken. “Alle afdelingen worden geherstructureerd”, zegt ze.

Volgens haar moet er wel ten alle tijden rekening gehouden worden met het feit, dat de zorginstelling het enige ziekenhuis is in het westen van Suriname. Burgers van onder andere Kabalebo, Wayambo. Coronie, Wageningen en Nickerie kunnen terecht bij deze instelling voor medische hulp. Volgens mevrouw Abdul gaat het om ongeveer 40.000 burgers die gebruik maken van de nodige zorg in het ziekenhuis.

Geen reden tot paniek

“Er is helemaal geen reden tot paniek, omdat alle disciplines die aanwezig moeten zijn in het centrum er wel zijn. Er is sedert 20 november 2020 een nieuw managementteam aangetreden, dat er alles aan doet om de gehele zorginstelling weer nieuw leven in te blazen, zodat het voordelig voor alle burgers is”, zegt ze. 

Het wanbeleid van de afgelopen tien jaar wordt nu ook aangepakt, omdat er tal van grote schulden en andere malversaties zijn geweest die ervoor hebben gezorgd dat het MMC aan zijn lot was overgelaten. Er moet verder volgens de algemeen directrice wel rekening gehouden worden met het feit, dat de instelling toen helemaal gesubsidieerd werd, terwijl er nu geen subsidie meer is voor het ziekenhuis. De overheid geeft waar nodig wel die gezonde injectie om de instelling draaiend te houden en de nodige onkosten te kunnen betalen.

Het MMC heeft pendelende Nederlandse specialisten die ervoor zorgen dat verschillende diensten aangeboden worden aan de gemeenschap, zegt Abdul Er zijn volgens haar wel vaste specialisten, zoals de internisten, kinderartsen, oogarts en anesthesioloog. Er is tot vandaag de dag maar 1 specialist daadwerkelijk vertrokken, maar dat was om persoonlijke redenen”, geeft ze verder aan. Ze stelt, dat het wegtrekken van zorgpersoneel een uitdaging is voor alle ziekenhuizen momenteel.

“Alleen de kwestie van het laboratorium was een uitdaging waaraan wij hard hebben gewerkt om dat op te lossen. Door tussenkomst van de minister, die 48.000 US dollar heeft gegeven aan de instelling om lab reagenst aan te kunnen schaffen”, zegt ze. “Dit heeft ertoe geleid, dat we nu de klinische labonderzoeken al kunnen verrichten en wat betreft de poliklinische diagnoses starten wij in september.”

Voornemens van het managementteam

De belangrijkste voornemens die het MMC heeft zijn om de instelling weer gezond te maken en zeker goede diensten te kunnen verlenen aan de burgers. “De onderhandelingen met het Staatsziekenfonds zijn nog steeds gaande om de tarieven zo marktconform mogelijk te maken en er voor te zorgen dat de inkomsten en uitgaven uiteindelijk in balans zullen komen. Dit ter schetsing van een beter financieel beeld voor de instelling. In de planning zitten een centrum voor de patiënten met diabetes, gezien het feit dat er veel diabetes gevallen zijn in het district en verder ook nog een huisartsenpost.”

Ze voegt eraan toe, dat ook wordt gewerkt aan medische psychologie en het gezond maken van posten die momenteel als verlieslijdende posten kunnen worden gerekend. Er is ook een crisisteam in het leven geroepen om de problemen van de instelling te analyseren en die vervolgens te rapporteren aan de president om waar nodig dan op in te kunnen spelen.

Ze sluit het gesprek af met een dankwoord aan alle leveranciers en donateurs in het gestelde vertrouwen en de donaties.

Abdul: “Gewerkt is aan een zekere mate van stabiliteit vanaf de overname. Ik wil vanaf deze plek de gemeenschap geruststellen, dat ze mag rekenen op de maximale inzet van de directie en personeel van het MMC.”

GW

error: Kopiëren mag niet!