Aantasting woongenot en volksgezondheid probleem te Meerzorg nog niet opgelost

Vorig jaar verscheen een artikel in Dagblad Suriname met als kop ‘Aantasting woongenot en volksgezondheid te Meerzorg door kippenkwekerij’.

Een buurtbewoner van de omgeving Commissaris Thurkowweg te Meerzorg had de redactie erop geattendeerd, dat een grote ‘illegale’ kippenkwekerij voor een ondraaglijke stank in de omgeving zorgde. Daarnaast werd aangegeven, dat de eigenaar van de kippenkwekerij een trens had gegraven die als illegale vuilstortplaats werd gebruikt. Volgens de bewoner ging het om een zeer onhygiënische toestand. 

Na een jaar verneemt de redactie van Dagblad Suriname van de buurtbewoner, dat er nog steeds geen actie is ondernomen door zowel de eigenaar als door de desbetreffende instanties. Volgens de buurtbewoner is een schrijven gericht aan de districtscommissaris van Commewijne en aan het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), echter zonder resultaat.

Ten einde raad brengt de bewoner dit weer onder de aandacht van de media. Volgens verkregen informatie speelt deze kwestie al sinds 2018. 

De klacht van de buurtbewoner is inmiddels onder de aandacht gebracht van de districtscommissaris, Mohamedsafiek Radjab. Radjab zegt, dat het BOG wel was ingeschakeld. “Het BOG moest die calamiteit aldaar aanpakken.”

Volgens de districtscommissaris gaat het om landbouwgronden. “Men vergeet, dat als je meer huizen op een landbouwperceel gaat opzetten, dat je een bestemmingswijziging van je perceel moet aanvragen bij GBB (ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer)”, zegt Radjab. In deze kwestie zal dit ook onderzocht moeten worden. 

De redactie van Dagblad Suriname wacht verdere informatie af. 

SK

error: Kopiëren mag niet!