Deviezenuitvoer wordt teruggebracht tot US$ 10.000

Vanaf deze week zal voor de uitvoer van deviezen boven het bedrag van US$ 10.000 een vergunning nodig zijn van de Deviezencommissie. Tot nu toe geldt de vergunningplicht boven een bedrag van US$ 50.000. Dit bedrag zal nu teruggebracht worden naar US$ 10.000. Deze aanpassing van de deviezen uitvoerregeling is één van de maatregelen van de regering in het kader van stabilisatie van de wisselkoers. 

Met het aan banden leggen van de deviezenuitvoer hoopt de regering de aanbod op de valutamarkt positief te beinvloeden.  Bij de deviezenuitvoer was er sprake van een ongebreideld en chaotische situatie waarbij met de dagelijks rechtstreekse vluchten van American Airline naar Miami grote geldbedragen het land werden uitgevoerd; volledig legaal volgens de regelingen van de Deviezencommissie. Daarbij wordt systematisch gebruikt gemaakt van “passagiers” die ‘s morgens naar Miami afreisden om dezelfde dag ‘s avonds met de vlucht naar Suriname terugkomen.

Naar vernomen wordt gaat het maandelijks om bedragen van rond de US$ 17 miljoen die op deze manier worden uitgevoerd. Veelal gaat het om Euro’s die worden uitgevoerd om in de VS in US$ om te wisselen en terug te brengen naar Suriname of ook om daar op bankrekeningen van belanghebbenden te storten ter giralisering.

Een andere maatregel die de regering binnenkort ook zal treffen is de invoering van een algemene export retentieregeling van 35%. Tot nog toe geldt de retentieregeling alleen voor de kleine goudexporteurs. De regering gaat deze regeling ook laten gelden voor alle exporten.

De retentieregeling houdt in dat exporteurs 35% van hun exportopbrengsten verplicht aan de commerciële banken dienen te verkopen. De banken dienen op hun beurt ervoor te zorgen, dat de retentiegelden op de valutamarkt worden aangeboden ten behoeve van importeurs. Het aanbod van deviezen op de valutamarkt wordt hiermee tot een bepaalde hoogte gegarandeerd, waardoor importeurs niet meer hoeven te “zoeken” naar deviezen met als gevolg een stijging van de wisselkoers.

Maatregelen CBvS

De Centrale Bank van Suriname (CBvS), zijnde de andere monetaire instantie in het land naast het ministerie van Financiën en Planning, heeft van haar zijde reeds enkele maatregelen ingevoerd ter beheersing van de valutamarkt.

De geldtransporten door de CBvS naar het buitenland ter giralisering op bankrekeningen in het buitenland zullen in aantal worden verhoogd. Aan de commerciële banken is gevraagd hun valutapositie te verlagen, waardoor er ook meer valuta-aanbod ontstaat op de valutamarkt. Overleg en gemaakte werkafspraken tussen de belangrijkste actoren op de valutamarkt, waaronder de CBvS, de Deviezencommissie, de Cambiohouders, importeurs en het ministerie van Financiën en Planning hebben voorlopig erin geresulteerd, dat de wisselkoers vorige week zich redelijk stabiel hield rond de SRD 24,50 voor zowel US$ als de Euro. Er is evenwel sprake van een opwaartse druk van de koers. Het heeft de neiging te stijgen.

De CBvS noteerde dinsdag voor de US$ een koers van SRD 24,78 en de Euro een koers van SRD 24,42. De nu door de overheid te nemen maatregelen met betrekking tot de export retentieregeling van 35% en het aan banden leggen van de deviezenuitvoer zal positief van invloed moeten zijn op de ontwikkeling op het koersenfront.

Andere factoren die een negatieve ontwikkeling hebben op het wisselkoersfront zijn de sterk toegenomen overheidsbestedingen in de afgelopen drie maanden. De gestegen wereldmarktprijzen van goederen en diensten en de verhoogde salarisuitgaven zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. De extra liquiditeiten die hierdoor in de economie terecht zijn gekomen kan de CBvS niet tijdig en volledig “afromen” via de wekelijkse Termijn Deposito (TD) veilingen. Hierdoor ontstaat er extra druk op wisselkoers. Het is daarom van belang, dat de overheid een evenwichtig begrotingsbeleid voert.

SS          

error: Kopiëren mag niet!