19e Synode Evangelische Broedergemeente Suriname

De 19e Synode van de Evangelische Broedergemeente Suriname wordt van 22-26 augustus gehouden in de Wanicakerk aan de J. A. Pengelstraat 66-68. De beraadslagingen vinden van maandag tot en met vrijdag plaats van 8:00 -16:00 uur, elke dag voorafgegaan door een Morgenwijding en een Bijbelstudie. Op 25 en 26 augustus worden verkiezingen gehouden waarbij onder andere leden van het Synode-bestuur, de Praeses, de eerste en tweede vicevoorzitter en leden van het Provinciaal bestuur worden gekozen.

De Synode is de hoogste instantie en wettige vertegenwoordiging van de Evangelische Broedergemeente in Suriname. Alle zaken die de totale Provincie raken worden door de Synode behandeld. Het gaat daarbij om de verslagen van het Provinciaal Bestuur, Regionale Besturen en het Districtsbestuur der Nederlandse Antillen (Aruba, Curaçao en St. Maarten).

Op 20 december 1735, dus 287 jaar geleden, zetten de eerste drie zendelingen uit Herrnhut, George Bergwig, George Piesch en Cristoph von Larisch voet aan wal in Suriname. Hun opdracht was: “of daar iets voor de Heiland te doen zou zijn.” Hun doelgroep was de tot slaafgemaakten van Afrikaanse afkomst die een onmenselijk bestaan in de toenmalige kolonie hadden. Zij waren letterlijk lichamelijk en geestelijk gevangen. De zendelingen ondervonden zware tegenstand, waardoor de drie eerste zendings pogingen niet succesvol waren. De deur tot de inheemsen en tot slaaf gemaakten werd geopend toen de zendelingen bedrijven, waaronder een kleermakerij en een bakkerij oprichten. Hierdoor ontstond de vaste zendingspost Paramaribo.

Met woord en daad wordt de getuigenis van onze hoop in Jezus Christus vastgelegd en nodigen uit tot het geloof. Door haar Zendingswerk onder de tot slaaf gemaakten, binnenlandsbewoners en immigranten is de EBGS een gevestigde kerk van meer dan twee eeuwen oud. 

Het geloofsleven van de EBGers krijgt vorm in het dagelijks leven, in zingen, bidden en werken.

De ‘Dagteksten’ helpen ons om het woord van God op ons leven toe te passen en bestendigd verbondenheid met elkaar. Door de diaconale-en zorginstellingen, kerken, scholen en internaten levert de EBGS een belangrijke bijdrage aan de instandhouding en ontwikkeling van gezondheidszorg, geestelijke zorg, opvoeding en vorming, zorg voor armen, zieken, hulpzoekenden in de Provincie.

In 1957 kreeg de Evangelische Broedergemeente Suriname op de Generale Synode van 1957 de status van “Synodale Provincie der Unitas Fratrum”. De Broedergemeente Suriname verkreeg daarbij het recht om na 1 juli 1962 de zelfstandigheid aan te vragen bij de Uniteits- Directie. Daarmee zou zij de naam van “Uniteits-Provincie” verkrijgen. Op 1 januari 1963 werd de Evangelische Broedergemeente Suriname, 100 jaar na de afschaffing van de slavernij, een Uniteits-Provincie en werd het “Handboek met Kerkorde der Uniteits-Provincie Suriname” ingevoerd.

Het Synodethema voor 2022 is: ‘Volg Mij’ (uit Mattheüs 9:9), hierbij staat discipelschap in het volgen van Jezus Christus centraal. 

De 19e Synode moest in 2020 worden gehouden maar werd uitgesteld vanwege de Covid-19 pandemie. Eerder dit jaar vond een aanzienlijke versoepeling van de Covid-19 maatregelen plaats en heden kan de Synode voltallig bijeenkomen.

Voorafgaand aan de Synode van 2022 is op 8 en 9 juli een Bijzondere Kerkconferentie gehouden. De conferentie had als doel de volle agenda van de Synode te ontlasten door de verschillende bestuursverslagen vooraf te bespreken.

Het Synode bestuur kijkt uit naar vruchtbare beraadslagingen tijdens de 19e Synode van de Provincie Suriname.

Provinciaal Bestuur der EBGS

De Praeses Ds. Desiré Peerwijk

error: Kopiëren mag niet!