Middelengebrek voor werk Commissie Ordening Goudsector

De toezichthoudende- en handhavingswerkzaamheden van de Commissie Ordening Goudsector verlopen zeer gebrekkig. Het terugdringen van illegale goudwinningsactiviteiten kan hierdoor niet structureel plaatsvinden. Na controle operaties in gebieden van illegale activiteiten keren de goudzoekers steeds terug. Er is voortdurend sprake van een kat- en muisspel.

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) ziet als structurele oplossing hiervoor het opzetten van  controleposten met een permanente bemensing. De financiële middelen hiervoor ontbreekt echter. Er wordt nu geroeid met de riemen die er is, aldus de bewindsman dinsdagmiddag 16 augustus in de Assemblee.

Beleidskader

In algemeenheid is het beleid van het ministerie van NH erop gericht om binnen 2 jaar een beleidskader te ontwikkelen met daarin duidelijk geformuleerde richtlijnen met handhavingsinstrumenten voor wat betreft het reguleren van mijnbouwactiviteiten in de waterwegen. Het gaat dan niet alleen om goudwinning, maar ook om het winnen van bouwmaterialen zoals grind en scherpzand. Dit zal volgens de NH-minister leiden tot meer inkomsten voor de staat en de lokale gemeenschappen.

Binnen dit groter beleidskader heeft de regering onlangs besloten dat voor wat betreft de goudwinning in de waterwegen met gebruikmaking van scalians dit binnen een jaar moet zijn afgebouwd.

Onlangs is door de Commissie Ordening Goudsector een controle-expeditie uitgevoerd in het Marowijnerivier- en Lawarivier-gebied. De activiteiten van scalians in dit gebied zijn ondertussen stopgezet. 

Voor wat betreft de illegale goudwinningsactiviteiten in het Brownsberg Natuurpark zei de minister, dat na een controle operatie de goudzoekers steeds terugkeren. De zaak daar kan pas structureel worden aangepakt wanneer er een permanente controlepost wordt opgezet. Er kunnen volgens de minister inderdaad meer inkomsten voor de staat gehaald worden uit de kleinschalige goudmijnbouw, maar dat kan alleen indien de nodige investeringen worden gepleegd.

De Commissie Ordening Goudsector beschikt niet over de nodige middelen zoals voer- en vaartuigen. De werkzaamheden worden thans onder zeer gebrekkige omstandigheden uitgevoerd.

SS

error: Kopiëren mag niet!