Maatregelen in het verkeer verdienen gezamenlijke aanpak

Op de hoek van de Mr F.H.R. Lim A Postraat en de Watermolenstraat in het centrum van Paramaribo zijn medewerkers druk doende om metalen palen in de grond te bevestigen om de gevel van het pand op de hoek te beschermen tegen voorbijgaand verkeer.

Niet zelden hebben zich hier al ongelukken voorgedaan en jarenlang bood een strategisch geplaatste grote steen bescherming tegen motorvoertuigen met hoge snelheid. Vorige maand bleek die kolossale steen niet voldoende, laten de medewerkers weten. Ze wijzen op een pilaar van het gebouw die aan diggelen is geslagen en de vernieling tot aan de ringbalk enkele meters van de grond. De mannen bevestigen dat deze hoek allesbehalve veilig is.

“Liever had men enkele meters voor de kruising een mooie hoge drempel geplaatst”, zegt een van de mannen. “Want nu zweeft men regelmatig hier voorbij”, vult de ander aan, wijzend naar de net vervangen pilaar.

Verkeersveilige maand

Afgelopen maandag ging de verkeersveiligheidsmaand van start, maar voor deze mannen is er nog veel werk aan de winkel om iedereen zich daarvan te laten doordringen. Ook Eugenie Esajas, ondervoorzitter van Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV), beaamt dat er nog veel werk aan de winkel is ten aanzien van het verkeer in Suriname. “Wij willen zien dat wij gezamenlijk komen tot de doelstelling van 50 procent minder verkeersslachtoffers. We willen ook zien dat er een samenhang van maatregelen wordt getroffen.”

Esajas merkt op, dat wanneer men naar het ‘strategisch plan verkeersveiligheid’ kijkt, men zich moet afvragen of de maatregelen in samenhang gebeuren. Zij legt de nadruk op samenhang en is geen voorstander van ad hoc maatregelen. “Als we zeggen dat we snelheid gaan aanpakken dan betekent het, dat zowel de handhaving en de educatie zich richten op snelheid maar ook de engineering ons helpt om op dit gebied over de juiste zaken te beschikken. Zonder samenhang werken wij los van elkaar en dan is het effect moeilijker te bereiken.” 

Esajas licht verder toe, dat ook in de communicatie de samenhang er dient te zijn zodat de gemeenschap weet waaraan wordt gewerkt. Zij verduidelijkt dat wanneer alle acties zich op een onderwerp hebben gericht, aan het eind van een actie het rendement kan worden bepaald. “Maar als wij ad hoc maatregelen nemen, dan zien wij mogelijk wel een daling, alleen is dat dan een toevallige daling, want dat hoeft niet per se te maken te hebben met de samenhang.

In haar toespraak heeft zij bij de lounge van de verkeersveiligheidsmaand aangegeven dat zij die samenhang nog niet kan waarnemen. “Waarin moet ik dat terugvinden?”, vraagt Esajas zich tot slot af.

RB 

error: Kopiëren mag niet!