MinOWC gaat drukke periode tegemoet in de vakantie

Tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee op dinsdag 16 augustus, ging de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, in op gestelde vragen over schooltransport, schoonmaak van ondergelopen scholen en de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. 

Schooltransport

Ten aanzien van schooltransport zei de minister, dat het project gratis schoolvervoer in uitvoering is. Volgens haar loopt dit project goed en hebben een paar duizend nieuwe registraties plaatsgevonden. In het nieuwe schooljaar zullen zo’n 6.000 studenten gebruik maken van gratis schoolvervoer. Levens gaf aan, dat kinderen zich hebben geregistreerd op plekken waar nog geen routes zijn, daar zullen dus nieuwe routes ontwikkeld worden en nieuwe bussen worden ingezet. 

Schoonmaak ondergelopen scholen

Hierover zei de minister, dat er een groot project is goedgekeurd door de minister van Financiën en Planning. Het gaat hierbij om een multi-miljoenen project dat met speciale financiering door het projectbureau van het minOWC zal worden uitgevoerd. Het heeft te maken met een interventieplan dat ontwikkeld is met betrekking tot reparatie van internaten, ingestorte scholen en scholen die met spoed schoongemaakt moeten worden, nadat ze zijn ondergelopen en gerepareerd moeten worden.

Volgens Levens is het interventieplan al in principe goedgekeurd. “Dat betekent dat we een heel drukke vakantieperiode tegemoet gaan, waarbij ik niet kan zeggen dat alles af zal zijn in deze vakantieperiode”, zei de minister. Zij gaf daarbij aan, dat twee scholen ingestort zijn, die opnieuw gebouwd moeten worden. Verder moet het meeste werk in het binnenland gebeuren.

Voorbereidingen nieuwe schooljaar

Wat betreft de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zei Levens, dat er al reeds nieuwe leermiddelen en meubilair zijn aangekocht. Volgens de minister is het grootste probleem om de open plekken te vullen van de leerkrachten die naar het buitenland zijn vertrokken. Er zullen dus extra leerkrachten in dienst genomen moeten worden. De evaluaties van het afgelopen schooljaar zijn verder in volle gang. In de hele vakantieperiode zijn werkgroepen aan het werk om het afgelopen schooljaar te evalueren en het nieuwe schooljaar op te starten. Dit heeft onder andere te maken met leerjaar 9 en 10. Deze leerjaren zullen in de grote vakantie nadrukkelijk geëvalueerd worden. Wat betreft MULO-C is het goed gegaan, zei Levens, daar hebben zij weinig problemen mee ervaren.

SK

error: Kopiëren mag niet!