AVV gaat ledenbestand aanpakken

De Algemene Aannemers Vereniging (AVV) is een vereniging opgericht om de belangen te behartigen van aannemers in Suriname. De vereniging heeft meer dan 10 jaar onder voorzitterschap gestaan van Anthony Wong.

Vrij recent is een nieuw bestuur aangesteld met als voorzitter Farsi Khudabux. Het nieuwe bestuur bestaat uit zowel oude als nieuwe leden. Naast Khudabux bestaat het bestuur uit vijf leden. Het bestuur is in mei gestart en een van de eerste zaken die zij wil aanpakken is het uitbreiden van het ledenbestand.

“De aannemersvereniging heeft nog geen 25 leden en we willen verandering hierin brengen. We willen het ledenbestand uitbreiden met kwaliteit en niet kwantiteit, want niet een ieder beschikt over de juiste kwaliteit om zichzelf aannemer te noemen. We willen aannemers met een gedegen organisatie achter zich staan, maar die ook over het juiste kennisniveau beschikken.”

“Door gebruik te maken van je eigen netwerk en collega bedrijven te vragen kan je reeds een stap zetten richting het vergroten van het ledenbestand”, zegt Khudabux. Tevens is men bezig de aannemersvereniging een beetje meer naar buiten te brengen door een website op te zetten waarin wat meer wordt verteld over de vereniging, waar de vereniging voor staat, wie de leden zijn. Ook zal de mogelijkheid er zijn om via de site een aanvraag voor lidmaatschap in te dienen. 

“We willen verder ook met gelijkgerichte organisaties in de sector, zoals de Orde van Raadgevende Ingenieurs in Suriname (ORIS), de Vereniging van Installateurs samen met het ministerie van Openbare Werken (OW), na te denken over zaken die betrekking hebben op beleid en regelgeving en aanpassing daarvan. “Met overige brancheorganisaties zoals de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) willen wij nadenken issues die een breder draagvlak hebben zoals btw, minimumloon dat voor het totale bedrijfsleven is, dus ook voor de aannemerij geldt.”

Veel gehoorde klacht betalingsprobleem overheid

Een van de meest gehoorde klachten binnen de aannemerij is het betalingsprobleem. In de aannemersvereniging is het ook besproken. Echter staat het ook te noteren, dat men niet durft aan te geven hoeveel zij te vorderen hebben, zegt de AVV-voorzitter. “Het is moeilijk aan te kaarten, omdat een aannemer ook bereid moet zijn aan te geven hoeveel hij te vorderen heeft van de overheid.”

Andere mogelijke oorzaken waarom de betaling slecht is, is dat de overheid geen geld heeft of dat declaraties van verschillende aannemers fouten bevatten of op verkeerde plekken terechtkomen. Heel veel  aannemers kampen met het probleem dat ze niet weten wat de juiste procedure is. De overheid is vaak ook bezig de procedures te veranderen. “Wij hebben de overheid gevraagd wat de procedure precies is en in ons gesprek met de minister van OW hebben we reeds aangegeven een soort one stop window te openen, waar je je factuur kunt afgeven, maar ook navraag kunt doen naar de juiste procedure. Het proces heeft veel onduidelijkheden. Je zal echter moeten begrijpen, dat de overheid in een positie verkeert waarin zij keuzes zal moeten maken wat ze wel en niet betaald”, zegt Khudabux.

“Dat de brandstofprijzen steeds omhoog gaan, zal de overheid zaken als brandstof, ziekenhuisrekeningen, een subsidie van bushouders, daar eerder geld voor uittrekken dan voor een aannemer”, aldus Khudabux.

NK

error: Kopiëren mag niet!