Volksgezondheid en PAHO/WHO houden workshop over (handhaving) Tabakswet

Het ministerie van Volksgezondheid heeft dinsdag 16 augustus in het Jacana Amazon Wellness Resort in samenwerking met de Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO) een workshop gehouden over het uitwerken van strategieën voor de handhaving van de Tabakswet, alsook het herzien van heffingen op tabaksproducten. Dit zou tabaksgebruik moeten ontmoedigen.

Volgens de workshop bleek het verhogen van tabaksaccijnzen effectief bij het doen afnemen van tabaksconsumptie, daar dit de prijs op tabaksproducten verhoogt. Met vertegenwoordigers van de Belastingdienst, de ministeries van Financiën en Planning en van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie werd tijdens de workshop gesproken over de effecten van het verhogen van accijnzen op tabak.

Onderdeel van de workshop was ook het presenteren van succes modellen, om de ontwikkeling van de zwarte markt op tabaksproducten tegen te gaan. Daarnaast is handhaving van de anti-tabakswet een belangrijk aspect waarbij duidelijk moet zijn wie de bevoegdheid heeft om op te treden.

“Jaarlijks sterven ongeveer 500 mensen aan tabak-gerelateerde ziekten en kost tabaksgebruik Suriname SRD 508 miljoen, of 1,7% van het bruto binnenlands product (bbp)”, sprak minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid tijdens zijn toespraak voor aanvang van de workshop. “De groei in de tabaksindustrie moeten we dusdanig onder controle hebben dat er geen excessieve vormen van gebruik gestimuleerd worden”, stelde de bewindsman.

error: Kopiëren mag niet!