VHP: Suriname heeft historische band met India

Op 15 augustus 1947 werd India onafhankelijk van Groot-Brittannië. Deze dag markeert het einde van de Britse overheersing en de oprichting van een vrije en onafhankelijke Indiase natie. Dit is een dag van vreugde en geluk voor alle Indiërs, ongeacht in welk deel van de wereld ze zich bevinden. 

Op deze dag herdenkt India de erfenis van India’s vrijheidsstrijders, waaronder Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru en Sardar Patel. Het is alom bekend, dat hun boodschap van geweldloosheid, veel leiders over de hele wereld geïnspireerd heeft. Mahatma Gandhi was het leidende licht van hun vrijheidsbeweging, evenzeer een heilige als een politieke leider, hij was een fenomeen. 

Verontrust door sociale strijd, economische problemen en klimaatverandering, zoekt de wereld nog steeds verlichting in de leer van Mahatma Gandhi. De zoektocht naar gelijkheid en rechtvaardigheid is de mantra voor India. India is een van de grondleggers van de “Beweging van de Niet-Gebonden Landen (NAM- Non Alignment Movement) waar Suriname lid van is. 

Zowel Suriname als India zijn gegrondvest op de overtuiging dat alle mensen gelijk zijn geschapen en zijn begiftigd met bepaalde fundamentele rechten, waaronder vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Die vrijheden zijn verankerd in de wet door middel van de geschreven grondwetten, en ze worden dagelijks gehandhaafd door instellingen die onze beide democratieën gemeen hebben. 

Suriname heeft een speciale historische band met India, want de geschiedenis van ons volk is onlosmakelijk verbonden met India. Grote delen van het Surinaamse volk zijn uit India afkomstig, derhalve is een deel van onze bevolking diaspora van India. We hebben historische- en culturele verbindingen met elkaar. De band tussen onze twee volkeren zijn vriendschappelijk en stevig. 

We hebben in Suriname een aantal Indiase bedrijven. Vrije en eerlijke handel is goed voor beide landen, de handel is een krachtige motor van welvaart. Suriname gaat de komende jaren de relatie met India verdiepen, gelet op India’s expertise in verschillende sectoren waar Suriname gebruik kan maken. De Indiase gemeenschap in Suriname is een goed voorbeeld van de band die beide naties samenbinden. 

De VHP verwelkomt de economische opkomst van India, omdat we begrijpen dat naarmate India floreert, dit voor ons allemaal meer kansen creëert. India is belangrijk voor de wereld omdat het niet alleen een economische grootmacht is, maar ook een verantwoordelijke macht. 

De VHP is trots op het onmisbare partnerschap met India, een vriendschap die gebaseerd is op onze gedeelde democratische waarden. India heeft zich sinds zijn onafhankelijkheid in 1947 als grootste democratie ter wereld staande weten te houden.

De VHP feliciteert India en zijn volk met 75 jaar staatkundige onafhankelijkheid en wenst de bevolking een gelukkige en veilige Onafhankelijkheidsdag toe.

VHP 

error: Kopiëren mag niet!