TD-veilingen kosten Centrale Bank al meer dan SRD 1 miljard

De totale rentelasten van de Termijn Deposito’s (TD’s) die de Centrale Bank van Suriname (CBvS) wekelijks via veilingen onder de algemene banken uitgeeft zijn deze week gestegen naar SRD 1.007 miljoen. Omgerekend tegen een gemiddelde koers van SRD 23 voor de US dollar komt dit neer op een bedrag van ruim US$ 43 miljoen. Dit is het bedrag dat de algemene banken verdienen met de kortlopende Termijn Deposito’s die de CBvS hen wekelijks via veilingen aanbiedt. Deze renteopbrengsten van de banken worden uit middelen van de CBvS uitbetaald aan de banken. Op de jaarrekening van de CBvS zullen de rentelasten van de TD’s afgeboekt worden als verliezen.

De wekelijkse veilingen van kortlopende TD’s zijn vorig jaar juni door de Bank geïntroduceerd als onderdeel van de Open Markt Operaties (OMO) in het kader van het IMF-programma. Dit monetair instrument is bedoeld om over liquiditeiten in het bankensysteem af te romen.

Overtollig geld wordt hiermee uit de roulatie gehaald en voor enige tijd “vastgebonden” zodat het geen vraag kan uitoefenen naar vreemde valuta, waardoor de wisselkoers stabiel blijft. Stijging van de wisselkoers wordt als de grootste boosdoener gezien van inflatie. 

Basis geldhoeveelheid

Het monetair beleid van de CBvS is voornamelijk erop gericht om de maatschappelijke geldhoeveelheid op een bepaald niveau te houden. Maandelijks stelt de Bank de basisgeldhoeveelheid in omloop vast. Voor juli was de basis geldhoeveelheid op SRD 10.3 miljard vastgesteld. Alle extra SRD’s die daar bovenop in de economie terecht komen tracht de CBvS door middel van kortlopende Termijn Deposito’s af te romen oftewel “vast te binden”. Het prijskaartje dat daaraan hangt is evenwel een heel dure.

De TD-rente is bij de veiling deze week naar boven de 80% gestegen. De huidige inflatie ligt nog steeds tussen de 55 en 60%. Het IMF economisch herstelprogramma heeft voor dit jaar de inflatie op 25,8% geschat. Gelet op de inflatie ontwikkelingen van de afgelopen maanden zal deze “target” volgens menigeen niet gehaald worden. De algemene kritiek op de TD-veilingen, waarbij aangevoerd wordt dat het bedoeld is om de algemene banken te verrijken, zal gezien de inflatie- en koersontwikkelingen van de laatste tijden er niet bepaald minder op worden.

SS  

error: Kopiëren mag niet!