Verstopping in aanbodzijde valutamarkt belangrijkste oorzaak koersstijging

Een verstopping in de aanbodzijde op de valutamarkt is er de belangrijkste oorzaak van de koersfluctuatie van de afgelopen tijden. Cijfers op de lopende rekening van de betalingsbalans van de Centrale Bank van Suriname tonen aan, dat de exportinkomsten van het land meer zijn dan de importuitgaven. Er is dus feitelijk voldoende valuta op de markt. Op grond van puur economische waarden zou de wisselkoers niet mogen stijgen. Het probleem is echter, dat men de valuta vasthoudt en deze niet op de markt aanbiedt. Deze verstopping in de valutacirculatie heeft deels te maken met speculatie en onzekerheid. De wisselkoers van boven de SRD 25 voor de US dollar en de Euro is een overgewaardeerde koers.

Dit kwam gisteren naar voren op een persconferentie van drs. Maurice Roemer, governor van de Centrale Bank van Suriname.

In tegenstelling tot de periode van voor 7 juni vorig jaar, waarbij er sprake was van een vaste wisselkoers, kan de CBvS conform de afspraken met het IMF nu niet zonder meer aan valuta interventies doen. De wisselkoers komt sedert vorig jaar juni tot stand middels vraag en aanbod op de valutamarkt. Volgens de Centrale Bank governor is het echter een grote uitdaging om zodanig een markt te ontwikkelingen, waarbij de actoren zich laten leiden door economische onderliggende waarden. Dat zijn de imperfecties op de vrije valutamarkt waar nog aan gewerkt dient te worden.

Externe factoren

Roemer geeft aan dat externe factoren buiten Suriname maken dat prijzen van importgoederen zijn gestegen. Dat betekent dat er meer valuta nodig is voor importen. De Centrale Bank governor verwijst naar de toenemende vraag naar valuta voor brandstofimporten. In 1 maand tijd is de vraag naar valuta van de oliemaatschappijen met US$ 4 miljoen toegenomen.

Om de valutastroom aan de aanbodzijde te verhogen heeft de CBvS de onder haar toezicht vallende banken gevraagd meer valuta aan te bieden. De banken moeten hiervoor de excessieve valutapositie die ze aanhielden verlagen. Verder is vanuit de Deviezencommissie de 35% retentieregeling voor kleine goudexporteurs ingevoerd. Dat betekent dat 35% van de goudexportopbrengsten via de banken worden gekanaliseerd naar de valutamarkt. De kleine goudexporten zijn jaarlijks goed voor US$ 800 miljoen.

Verder gaat de CBvS binnenkort de geldverschepingen naar het buitenland hervatten. Hierdoor kunnen de banken hun cash valuta weer giraliseren en zo onder andere ten behoeve van importeurs betalingen in het buitenland verrichten.

Volgens Roemer zijn deze en nog andere te nemen maatregelen voornamelijk gericht om de hype van koersstijging die is ingezet te stoppen, en is zelfs de potentie aanwezig dat de koers lager kan. Er zit nog wat lucht in de huidige koers.

Roemer wijst erop, dat de ontwikkelingen van de koers niet altijd alleen afhankelijk zijn van economische wetmatigheden, maar dat onzekerheid ook een belangrijke factor is. Mensen vluchten met hun SRD naar de US dollar of de Euro, waardoor de vraag naar valuta toeneemt. Bovendien zijn op de cash valutamarkt enkele dominante spelers actief die de ontwikkelingen op de markt naar hun hand kunnen zetten. De kleinere spelers op de valutamarkt zijn niet in staat tegenwicht te bieden en volgen meestal de grote spelers.

SS   

error: Kopiëren mag niet!