Activist/politieman Hellings slaat plank finaal mis met brief aan Nederlands premier Rutte

De activist en buiten functie gestelde politieman Raoul Hellings heeft zich eigenlijk onsterfelijk belachelijk gemaakt door de Nederlandse premier Mark Rutte, die binnenkort een bezoek brengt aan Suriname, schriftelijk te benaderen over de huidige (politieke) situatie in Suriname en de premier te vragen om president Chandrikapersad Santokhi aan te spreken.

Suggestief

De brief staat vol met allerlei kort-door-de-bocht opmerkingen, insinuerende en suggestieve opmerkingen over intimidatie, “aangewakkerde etnische spanningen door de regering”, enzovoorts, enzovoorts. Hellings kan toch, indien hij bij zinnen is, werkelijk niet verwachten dat de inhoud van zijn klaagzang door Mark Rutte serieus wordt genomen? Deze activist begrijp dus echt niet hoe bestuur en politiek werken.

Oppakken en intimideren

Hellings beweert onder andere in zijn op 30 juli gedateerde brief aan de Nederlandse premier, dat “activisten, journalisten en burgers die kritiek hebben op het regeringsbeleid zonder pardon opgepakt of geïntimideerd worden”. “Critici die voor de overheid van Suriname werken, worden monddood gemaakt door hen te bedreigen met ontslag of het niet gunnen van opdrachten.” Maar, welke journalisten bijvoorbeeld zonder pardon zijn opgepakt of geïntimideerd laat Hellings wijselijk in het midden, omdat hij het simpelweg niet weet.

Ook schrijft Hellings, dat er een lijst circuleert met namen van activisten en journalisten die door het Openbaar Ministerie moeten worden opgepakt. Hij vermeldt verder niets over waar die lijst circuleert en van wie die afkomstig is.

Hellings beweert verder, dat president Chandrikapersad Santokhi het Openbaar Ministerie de opdracht heeft gegeven om een Assembleelid op te pakken, die onlangs de zogenoemde ‘reçu-zaak’ bij het ministerie van Financiën en Planning bekendgemaakt heeft in het parlement.

Burgeroorlog….

Maar, Hellings gaat een stap verder en beschuldigt de president er zelfs van “etnische tegenstellingen op scherp te zetten”. Hij stelt, dat president Santokhi gezegd heeft, dat de Afro-Surinamers hem niet zouden zien zitten als president, omdat hij van Hindoestaanse afkomst is. “Dit kan leiden tot een burgeroorlog tussen de twee grootste etnische groepen (Hindoestanen en Afro’s) in Suriname”, zo schrijft de activist in zijn stemmingmakerij gejammer aan de Nederlandse minister-president, die daar ongetwijfeld ongevoelig voor zal zijn.

Mensenrechtenschendingen….

Hellings somt ook enkele handelingen van de autoriteiten op, die volgens hem duiden op het “beknotten van burgers in de uitvoering van hun democratische rechten”. Zo noemt hij onder andere het afluisteren van de telefoon van actieleiders, verstoring van internetverkeer, wegversperringen en de inzet van het leger. Maar, dat zijn opzich allemaal gebruikelijke maatregelen die een overheid, welke overheid dan ook, neemt om ordeverstoringen te voorkomen en om met name protestleiders te kunnen volgen in hun doen en laten. De protestleiders weten ook ongetwijfeld, dat wanneer ze protesten organiseren en houden tegen een regering of regeringsbeleid, zij in de gaten worden gehouden door die overheid. De opgesomde maatregelen zullen premier Rutte dan ook niet verbazen of verrassen.

Hellings wil dat Rutte deze “mensenrechtenschendingen” aan de orde stelt tijdens zijn ontmoeting met president Santokhi. 

Is deze activist echt zo naïef om te denken, te geloven, dat een Nederlandse premier de Surinaamse president gaan aanspreken op interne handelingen?

Op het matje

Alsof zijn brief al niet genoeg verdrinkt in suggestieve opmerkingen, gaat Hellings ook nog zover om premier Rutte te vragen om voor zijn vertrek naar Suriname komende maand, de Surinaamse ambassadeur in Nederland op het matje te roepen “vanwege de schending van democratische rechten van de Surinaamse burgers door deze president”.

Helling heeft zijn brief ook in afschrift gestuurd Amnesty International in Nederland, de Tweede Kamer commissie Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Suriname.

Wie is die Hellings?

Ieder weldenkend mens zal zich afvragen wat Hellings beoogt met het schrijven van een brief aan de premier van Nederland vol ongenuanceerde, kort-door-de-bocht en suggestieve opmerkingen. Ieder weldenkend mens weet nu al dat Mark Rutte op geen enkel aangehaald punt van Hellings inhoudelijk zal ingaan. 

De premier zal zich eerder afvragen, wie is die Hellings? 

Hoe kan die man zo naïef zijn om mij een dergelijke brief te sturen? 

Wie denkt meneer Hellings wel dat hij is?

Plank misgeslagen met klaagzang

Kortom, Hellings slaat finaal de plank mis met zijn klaagzang richting premier Mark Rutte. Laat Hellings gewoon eens een man met ballen zijn en de durf en het fatsoen hebben om mee te werken aan de door president Santokhi ingezette nationale dialoog. 

Maar nee, meneer Hellings blijft de confrontatie zoeken en onrust stoken, deze keer met een inhoudelijk zeer suggestieve brief aan Mark Rutte.

PK

error: Kopiëren mag niet!