Wateroverlast Wageningen behoeft dringende oplossing van de regering

In de Nationale Assemblee werd donderdag 4 augustus tijdens een openbare vergadering door verschillende Assembleeleden gevraagd aan de regering naar mogelijke oplossingen voor de kwestie wateroverlast in Wageningen. Recentelijk hebben de mensen in dat gebied hun mening gegeven over de ontstane situatie en dit heeft dus ook de aandacht van verschillende parlementariërs getrokken.

Rusland (NPS) en VHP’er Gajadien vragen aandacht voor het ontstane probleem

De mensen hebben te kennen gegeven, dat ze al meer dan twee maanden in een situatie verkeren waarin ze zich niet vrij kunnen begeven op het eigen erf. Het water staat hoog op de verschillende percelen in het gebied. Diverse ministeries en het districtscommissariaat van Nickerie zijn belast met de afvoer van het overtollig water op de percelen. 

Tijdens de openbare vergadering werden door Gregory Rusland (fractieleider van de NPS) en Asiskumar Gajadien (fractieleider van de VHP) gevraagd naar een mogelijke oplossing voor de mensen.

Rusland gaf te kennen, dat hij hoopt dat de ministers van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Openbare Werken en Regionale Ontwikkeling en Sport zo snel als mogelijk het probleem van de mensen verhelpen. Hij gaf verder te kennen, dat ook rijstboeren die dichtbij Wageningen arealen hebben, lijden onder deze moeilijke omstandigheden.

In het verlengde daarvan sprak ook Gajadien over de situatie en zei dat de mensen niet zo door kunnen leven in het water en dat hij echt hoopt dat de regering er werk van zal gaan maken om de mensen zo snel als mogelijk uit de ontstane situatie te halen. De kwestie van het Saramaccakanaal, dat al bekend is bij de regering, haalde deze parlementariër ook aan om aan te geven, dat het om dringende zaken gaan die een ingreep van de regering nodig hebben.

Wageningen wordt uitgeroepen tot een rampgebied

Uit welingelichte betrouwbare bronnen wordt vernomen, dat ook Wageningen uitgeroepen zal worden tot een rampgebied om zodoende extra geld buiten de begroting vrij te maken voor de bewoners van dit gebied. Het grootste probleem was de stopzetting van de brandstof voor de pomp die het water moet afvoeren. Dit is de reden geweest dat de mensen in paniek raakten. Ze begrepen niet wat de vervolgstappen waren voor een duurzame oplossing voor de mensen die wonen en werken in het gebied.

De ontstane onhygiënische situatie baart de mensen naast dat alles ook zorgen. Doordat de regen continu aanhoudt vormt het een nog groter probleem, gezien het feit dat de pomp niet optimaal werkt.

GW

error: Kopiëren mag niet!