President Santokhi bespreekt met Douanebond knelpunten

De Douanebond heeft vrijdag 5 augustus een constructief gesprek gehad met president Chandrikapersad Santokhi. De leiding van de douaneorganisatie was ook onderdeel van het overleg. 

De Douanebond is als lid van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL), eerder deelgenoot geweest van een overleg met de president. Echter behoeven de uitdagingen waarmee de douane geconfronteerd worden speciaal aandacht. 

Voorzitster Joyce de Vlugt van de bond heeft diverse knelpunten gedeeld met de president. Een van de uitdagingen is het tekort aan douaneambtenaren. “Werving is een van de aspecten welke direct aandacht behoeft van de regering. We zitten met een tekort aan ambtenaren. Dit zorgt voor een enorme werkdruk”, aldus de vakbondsvrouw.

Capacteitsversterking, woningbouw, uitbetaling overuren, inspraak vermogen en het douaneakkoord stonden op de agenda van het gesprek. Joyce de Vlugt geeft aan, dat het Douaneakkoord herziening behoeft. “Het Douaneakkoord is verouderd, wij vragen aandacht dat dit gewijzigd wordt, rekening houdende met de actuele ontwikkelingen.”

President Santokhi is ingenomen met de constructieve houding van het bestuur van de bond en heeft toegezegd dat alle knelpunten serieus aangepakt zullen worden. Hij heeft de bond enkele oplossingsmodaliteiten voorgehouden. Er komt een vervolggesprek met het bestuur, de minister van Financiën en Planning en de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.

error: Kopiëren mag niet!