Directie FAI en vakbond maken eind aan ‘wilde’ staking werknemers

Onduidelijkheid over toelagen weggenomen

De directie van Food & Agriculture Industries N.V. (FAI) en de vakbond bij dit staatsbedrijf hebben door tussenkomst, de onverwachte werkneerlegging van productiemedewerkers op woensdag beëindigd, zo laat de directie van het bedrijf donderdag 4 augustus weten. De arbeiders gingen twee dagen daarvoor in actie, vanwege onduidelijkheid omtrent de koopkrachtversterking en koerscompensatie die zij niet meer op hun loonslip zagen. Deze twee toelagen zijn in juli geïncorporeerd in het basissalaris, aldus de directie.

Deze wijzigingen zijn na schriftelijke overeenstemming met de beide vakbonden bij FAI doorgevoerd. Het management heeft deze aanpassing tijdig doorgegeven aan het personeel.

Eerste overleg

Aan de werkneerlegging die op 1 augustus aanving namen 300 productiemedewerkers van de Jarikaba operatie in Saramacca deel. Zij waren ontevreden over de salarisbetaling van juli. De directie heeft de groep dezelfde dag ontvangen op het hoofdkantoor te Jarikaba, de verschillende klachten aangehoord en uitleg gegeven over de salarisaanpassing. De arbeiders is voorgehouden dat de werkzaamheden niet plotseling gestopt mogen worden, omdat de vakbond en de directie over de problemen om de tafel kunnen zitten en tot oplossingen komen. 

Een wilde staking zal nooit worden getolereerd, benadrukte de directie die een beroep deed op de medewerkers om het werk te hervatten en de volgende dag de problemen en eisen op een structureel wijze te bespreken. De groep was niet tevreden met de uitleg van de directie en zette de acties voort.

Doorbraak

Op 2 augustus heeft het stakend personeel ervoor gekozen om buiten de poort van het bacovenbedrijf de acties voort te zetten. De directie heeft geweigerd om daar de werknemers aan te horen en toe te spreken. 

De werkzaamheden zijn 3 augustus hervat, nadat de directie en vakbond samen met het personeel hadden vergaderd. 

Bepaalde groepen werknemers hebben aangegeven dat zij niet volledig betaald zijn voor werkzaamheden die ze hebben uitgevoerd. Dit zal verder worden uitgezocht en gecorrigeerd indien dat het geval is. Daarnaast is aan de directie gevraagd wanneer de CAO- onderhandelingen weer aanvangen.

Hoor- en wederhoor

De directie heeft gemerkt dat bepaalde media zich eenzijdig hebben laten informeren over de werkneerlegging en geen wederhoor hebben toegepast, zoals dat bij behoorlijk journalistiek hoort. Ook de uitspraken van de voorzitter van de vakbond van Jarikaba in de media berusten niet op waarheid. De directie benadrukt, dat de samenleving correct geïnformeerd moet worden, om allerlei wilde verhalen te vermijden. 

Benadrukt wordt dat FAI bezig is, met de schaarse beschikbare financiële middelen, het rehabilitatieplan ten uitvoer te brengen. Wilde stakingen kan het bacovenbedrijf zich niet veroorloven. Het schuldenvraagstuk van ruim 21 miljoen Amerikaanse dollar is nog steeds niet structureel opgelost, wat betekent dat FAI met de weinige inkomsten haar betalingsverplichtingen niet tijdig kan voldoen. Hieronder vallen ondermeer rentebetalingen aan de bank, betalingen aan grondstoffen leveranciers en dienstverleners.-.

Directie van Food & Agriculture Industries N.V.

error: Kopiëren mag niet!