Wijzigingsvoorstel ID-kaartenwet goedgekeurd

De Nationale Assemblee heeft dinsdagavond met algemene 45 stemmen het wijzigingsvoorstel van de ID-kaartenwet van 2018 goedgekeurd. De wetswijziging houdt in, dat de zogenaamde oude ID-kaarten tot en met 31 december 2023 nog als geldig identiteitsbewijs gebruik kunnen worden. Volgens de huidige ID-kaartenwet vervallen de oude ID-kaarten per 15 maart dit jaar, maar nu heeft de wetgever besloten de geldigheid ervan te verlengen tot eind 2023. 

Deze wetswijziging is een soort tussenoplossing voor het feit dat vele burgers nog niet in het bezit zijn van de nieuwe biometrische ID-kaart, terwijl volgens de ID-kaartenwet hun oude ID-kaart niet meer geldig zijn. Hierdoor kunnen zij geen kant op bij het doen van burger- en bankzaken. 

Na bekrachtiging en publicatie van de gewijzigde wet door president Chandrikapersad Santokhi zal deze pas wetskracht hebben.  De verwachting is, dat de president de wet heel spoedig zal bekrachtigen, waardoor een groot probleem voor duizenden burgers voorlopig is opgelost. De oude ID-kaart mag door de houder slechts vertoont worden tegen het overleggen van een bewijs waaruit blijkt, dat een aanvraag is gedaan voor de nieuwe biometrische ID-kaart bij het CBB, Centraal Bureau voor Burgerzaken. 

De wetswijziging was nodig, omdat het CBB vanwege een wereldwijd tekort aan elektronische gegevensdragers (chips) bestemd voor de ID-kaarten, niet in staat is ID-kaarten te vervaardigen en te verstrekken aan burgers.

Vanaf de inwerkingtreding van de huidige ID-kaartenwet in 2019 zijn in totaal meer dan 343.000 biometrische ID-kaarten uitgegeven door het CBB. Nog ruim 100.000 burgers hebben nog geen  biometrische ID-kaart. Bijna 49.000 moeten hun aanvraag voor een biometrische ID-kaart nog doen en 20.000 aanvragen zijn in proces. Ongeveer 10.000 ID-kaarten moeten door de aanvragers nog worden opgehaald. De groep van burgers die volgens de wet ID-plichtig zijn, doch niet in het bezit is van een ID-kaart bestaat uit ongeveer 17.400 personen.

Assembleeleden van zowel de coalitie als de oppositie hebben tijdens de behandeling van de wetswijziging de regering gevraagd om binnen drie maanden het parlement de stand van zaken te rapporteren met betrekking tot de beschikbaarheid van biometrische blanco ID-kaarten. De regering moet tegen die tijd ervoor gezorgd hebben, dat er voldoende blanco ID-kaarten beschikbaar zijn om alle burgers in het land die ID-plichtig zijn van een nieuwe ID-kaart te voorzien. De parlementariërs zeggen niet weer van plan te zijn om na een jaar een nieuwe wetswijziging goed te keuren.

SS 

error: Kopiëren mag niet!