Panden SoZaVo krijgen PURP-opknapbeurt

In het kader van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program, PURP, worden twee panden van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), die momenteel in deplorabele staat verkeren, opgeknapt.

Onderdirecteur Clifton Braam van Cultuur, van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zegt dat de constructiemedewerkers op 3 augustus het hoogste punt van de bouw hebben bereikt. Het ligt in de planning om de werkzaamheden binnen een jaar op te leveren. 

Binnen deze fase van het programma, zal binnenkort ook het hoofdgebouw van het ministerie van Justitie en Politie aangepakt worden. Binnen dit programma zullen in totaal zeven panden in de historische binnenstad van Paramaribo, die voorkomen op de Unesco Wereld Erfgoed lijst, worden hersteld. “Wat wij hebben moeten wij conserveren en renoveren”, stelt onderdirecteur Braam.

Hij zegt desgevraagd dat er binnen het programma voldoende rekening gehouden is met onderhoud. “Het is heel belangrijk, want over vijf jaar moeten wij niet weer hier staan om te zeggen wij gaan weer beginnen met renovatie.”

Om voldoende aandacht te besteden aan het onderhoud, zijn overeenkomsten getekend met betrokken ministeries. “Deze afspraken zijn bedoeld om de renovatie beter ter hand te nemen, dan de manier waarop het geschiedt. Er wordt in dat kader gekeken in de richting van beheersraden om ervoor zorg te dragen dat het mooi blijft en onderhouden wordt.”

De onderdirecteur zegt verder, dat het PURP-programma ook de rehabilitatie van de Waterkant omvat. Daarnaast zal ook het vraagstuk van parkeren in de binnenstad worden aangepakt en de kwestie van dak en thuislozen.

error: Kopiëren mag niet!