Training Textiele Werkvormen voor scholierenmoeders

Met de start van de training ‘Basis Textiele Werkvormen’ maandag 1 augustus voor 20 scholierenmoeders, heeft het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), volgens minister Steven Mac Andrew, opnieuw gedemonstreerd hoe door vaktrainingen wordt getracht de zelfvoorzienendheid onder de jeugd te vergroten, vooral onder risicojongeren. 

Deze training heeft het ministerie gratis aangeboden aan de scholierenmoeders, zodat zij met de opgedane kennis en vaardigheden zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensbehoeften. Het startsein van de training was bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), die de training verzorgt. 

Mac Andrew heeft in zijn toespraak gezegd, dat vaktrainingen als sleutel tot succes worden ingezet voor jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben. Hij bracht in herinnering, dat tegen deze achtergrond het ministerie in een eerder stadium het Basic Need Trust Fund (BNTF)-9 project ‘Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen’, had geïnitieerd, waarin landelijk jongeren gratis een vak hebben mogen leren om zelfvoorzienend te worden, hetzij als ondernemer, hetzij als werknemer.

Nu dit project is verlopen, blijft het ministerie zoeken naar mogelijkheden  om risicojongeren zoveel als mogelijk gratis te blijven trainen. In de tussentijd wordt waar mogelijk de begroting van het ministerie aangesproken om jongeren tegemoet te komen met kosteloze trainingen. Zo ook deze training voor de scholierenmoeders. 

Risicojongeren

De bewindsman heeft de tienermoeders erop gewezen, dat ze behoren tot de groep van risicojongeren en dat ze daarom een tweede kans verdienen om naar school te gaan, waardoor ze hun kansen op de arbeidsmarkt of als zelfstandige kunnen vergroten. Hij heeft ze ook geïnformeerd over de mogelijkheid om met de opgedane kennis en vaardigheden zich vrijelijk te mogen bewegen binnen de CARICOM om aan de slag te gaan voor een beter loon. Hij heeft ze opgeroepen om de aangeboden kansen met beide handen aan te grijpen. 

Genti Mangroe, directrice Jeugdzaken, heeft gewezen op de trekkersrol van het ministerie bij de voorbereiding en uitvoering van het jeugdbeleid in het land. De vele aangeboden trainingen aan jongeren, liggen volgens haar in het verlengde hiervan. Het directoraat Jeugdzaken speelt volgens haar een belangrijke rol bij het trainen van risicojongeren. Zo heeft dit directoraat de selectie gedaan van de scholierenmoeders die allen vallen onder de begeleiding van het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA). 

De jonge moeders zullen volgens haar op de training vaardigheden aanleren voor het vervaardigen van kledingstukken en zullen bij het succesvol afronden van deze training, gratis voorzien worden van een starterspakket, met de bedoeling direct een aanvang te maken met hun micro-onderneming. 

De directrice van de SAO, Joyce Lapar, en de voorzitster van de Raad van Bestuur bij de SAO, Naomi Esajas-Friperson, hebben de deelneemsters moed ingesproken en hen op het hart gedrukt om zich ten volle in te zetten op de training en de aangeboden kans ten volle te benutten. De training duurt 3 maanden en de trainster is Djesry Gangadien.

error: Kopiëren mag niet!