O.O. hoopt loononderhandelingen snel af te ronden

Het Onderhandelingsorgaan van de Overheid (O.O.) onder leiding van Maurits Hassankhan (zie foto) hoopt snel tot overeenstemming te komen bij de onderhandelingen voor de nieuwe loonronde voor landsdienaren en de aan hen gelijkgestelden. De onderhandelingen zijn vorige week vrijdag gestart met een algemene oriëntatie bespreking met vakbonden die overheidswerkers vertegenwoordigen.

Volgens afspraken gemaakt in het kader van het Tripartiet Akkoord moet per 1 juli een nieuwe loonronde ingaan voor werkers in de publieke sector. In maart is bij de loononderhandelingen voor de eerste loonronde een loonaanpassing van 17% overeengekomen. De inzet van de vakbonden was 25%. Het resterend percentage van 8% zou naar de onderhandelingen voor de tweede loonronde worden meegenomen.

De vakbeweging, met name dat deel dat in Ravaksur-verband (Raad van Vakcentrales in Suriname) gezamenlijk optrekt, gaat de huidige loononderhandelingen in met als inzet een loonsverhoging van  8% + (plus).  Door de inflatie ontwikkelingen van de afgelopen maanden is de koopkracht van de werkenden verder verslechterd. De 8% loonsverhoging, waar de overheid zich aan wil vasthouden bij de huidige loononderhandelingen, vindt de vakbeweging absoluut niet toereikend om de achteruitgang in koopkracht te compenseren. Het O.O. heeft echter reeds te kennen gegeven, dat de overheid met een zeer beperkt financiële ruimte zit.

Volgens Hassankhan is het streven erop gericht om de nieuwe loonronde voor landsdienaren reeds eind van deze maand uit te betalen. Hij hoopt dat bij de vervolgbesprekingen deze week al tot een vergelijk kan worden gekomen. 

SS  

error: Kopiëren mag niet!