Gregory Rusland: “Sociale maatregelen moeten doorsijpelen naar bevolking”

NPS-fractieleider in de Nationale Assemblee Gregory Rusland deed dinsdag tijdens de openbare vergadering van het parlement, een oproep aan de regering om ervoor zorg te dragen, dat de sociale maatregelen die het bezig is te treffen daadwerkelijk ook doorsijpelen naar de bevolking. Hierdoor kan het volk ervaren dat zij geholpen wordt door de moeilijke fase heen te komen waarin zij zich bevindt.

Wanneer de mensen niet in staat zijn hun vaste lasten te betalen, dagelijks brood op tafel te leggen en huishuur te betalen, “dan begrijpt u dat de mensen het moeilijk hebben en in beweging komen”, aldus de NPS-fractieleider.

Rusland wees erop, dat bij het terugbrengen van de rust in de samenleving er gekeken dient te worden naar de oorzaken van die onrust. Als belangrijkste oorzaak ziet de parlementariër, het feit dat de bevolking het steeds moeilijker krijgt om te kunnen voorzien in hun dagelijkse levensonderhoud.

Hij onderkent, dat er maatregelen getroffen dienen te worden om het land op economisch en financieel gebied weer op spoor te krijgen, doch vindt dat de bevolking daarbij concreet de helpende hand van de regering moet kunnen ervaren. Rusland riep de regering voorts op vooral tact aan de dag te leggen bij het weder doen terugkeren van de rust in de samenleving.

SS 

error: Kopiëren mag niet!