Dak- en thuislozen moeten AK Stadion verlaten

“We worden steeds voor de gek gehouden”

De dak- en thuislozen zullen binnenkort weer moeten verhuizen. Veertig dagen geleden leek het erop, dat een tijdelijke periode van 6 maanden nieuw licht in hun leven zou brengen onder het dak van het André Kamperveen voetbalstadion. Helaas blijkt, dat de Surinaamse Voetbalbond (SVB) het stadion terug wil.

Districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, bevestigt dat het bericht op waarheid berust. De districtscommissaris laat weten dat de SVB heeft aangegeven, dat zij ook andere activiteiten op de locatie heeft. Bhola toont hiervoor begrip. “Nu kijk ik uit naar een andere plek.”

De districtscommissaris merkt op, dat de periode van 6 maanden niet zo hard was gesteld, maar dat was aangegeven dat men rekende op een periode van 6 maanden om zaken te kunnen regelen voor de doelgroep. “Er is ook gecommuniceerd met andere actoren die erbij betrokken zijn waaronder regeringsautoriteiten zoals het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken en Volkshuisvesting voor meer structuur.” Bhola noemt de oude situatie waarbij mensen ongecontroleerd eten bezorgden in de stad en dat zaken “een ergernis” werden, doelend op onder andere ‘zwerfvuil’. 

Hij licht toe dat hij graag “wat meer ademruimte” had gehad. “We moeten nu weer met elkaar gaan nadenken.” Toch denkt de districtscommissaris niet dat de chaotische toestanden in de binnenstad zich zullen herhalen. “Dit stukje gaat goed”, is zijn reactie. “Maar, we moeten wel nadenken waar wij de mensen moeten onderbrengen en eenieder is welkom om met een alternatief te komen. Want de doelgroep heeft heel veel hoop.”

Jaren

Bhola wijst erop, dat dit een probleem is dat zich al jaren voortsleept in de samenleving en dat hij heeft geprobeerd om het aan te pakken. Het vergt veel tijd en aandacht. “De mensen vragen alleen maar een dak boven hun hoofd.” Hij geeft aan op zoek te zijn naar een locatie. Een terrein alleen is niet voldoende. Ook wijst Bhola erop, dat hij alleen dit niet zal kunnen oplossen. Een van de uitdagingen is het verlenen van zorg. Terwijl  Bhola uitkijkt naar een oplossing zegt hij: “Ik denk niet dat de SVB de doelgroep er met een schop uitzet.”

De burgervader hoopt op een ‘sportieve houding’ van de SVB. Toch zegt Bhola, dat hij bezorgd is om de situatie. “Ik zet mij in voor deze groep en ik zal mij voor ze blijven inzetten.” Vandaar dat de districtscommissaris ook rekent op de samenleving. “We zijn hulpvaardig met het hart op de juiste plek en we denken aan onze kondremangs.”

SVB

Voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond, John Krishnadath, windt er geen doekjes om dat het bestuur van de SVB het stadion weer in gebruik wil nemen. “Wij hebben het AK-stadion ter beschikking gesteld voor de periode van de Caricom Summit en niet voor een periode van 6 maanden”, zegt Krishnadath. “Wij hebben aangegeven dat wij het stadion ook gebruiken voor andere activiteiten.” De voorzitter van de SVB zegt, dat het stadion ook gebruikt wordt door de atletiekbond. Ook heeft een andere bond activiteiten het afgelopen weekend moeten verschuiven. Verder noemt Krishnadath het Surinaams Olympisch Comité (SOC) die vorige maand activiteiten had gepland. Vandaar dat Krishnadath zegt dat de oplossing voor de dak- en thuislozen tot eind van de maand juli zou gelden. 

Nadelen

Aan het onderbrengen van de dak- en thuislozen in het stadion kleven volgens de voorzitter van de SVB ook andere nadelen. Hij benadrukt dat er sprake is van ontlasting op diverse plaatsen en dat mensen zich op verschillende plekken wassen. Krishnadath: “Ze stelen onze internetkabels.” Hij merkt ook op, dat de SVB eerder al heeft gereageerd op het verzoek van de districtscommissaris dat 6 maanden niet mogelijk zou zijn. Krishnadath bevestigt dat eerder een schrijven is gericht aan Bhola, dat de doelgroep tot eind juli in het stadion kon worden ondergebracht. “In de laatste week van juli hebben wij een reminder gestuurd.” 

Madjeren Petrusie

De ‘moeder’ van de dak- en thuislozen, Madjeren Petrusie, klinkt teleurgesteld. “Ik ben al 12 jaren met de doelgroep bezig en steeds worden wij voor de gek gehouden.” Zij is teleurgesteld, omdat zij het AK-stadion een goede accommodatie vond voor de doelgroep. “Ik ben een beetje door de teleurstellingen heen, want wie op de Here vertrouwt komt er niet beschaamd uit. Dit werk doe ik niet zonder de Here en ik betrek hem in alles, dus de teleurstelling heeft hij al opgevangen”, stelt Petrusie. Zij zegt een huis te hebben, maar dat de doelgroep zonder een woning zit. “En dat heb ik zwaar op het hart, en vraag mij af hoe verder, want dat wij steeds zo voor de gek worden gehouden en als verliezer uit de bus komen doet wel pijn”, benadrukt Petrusie. “Ons was 6 maanden beloofd, maar we zitten er precies 40 dagen”, besluit de moeder van de dak- en thuislozen.     

RB

error: Kopiëren mag niet!