Aanbevelingen Worley onderzoeksrapport: Operationele standaarden Afobakadam dienen “ge-update” te worden

De operationele standaarden van de Afobaka waterkrachtcentrale en de waterbeheersing van het stuwmeer dienen “ge-update” te worden. De operationele standaarden dienen te voorzien in de “operation” tijdens buitengewone overstromingen en andere kritieke omstandigheden. Het bijwerken van de operationele standaarden dient als doel te hebben de veiligheid van de dam te waarborgen, alsook de veiligheid  van woongemeenschappen langs de rivier zowel beneden- als bovenstrooms. 

Dit is één van de aanbevelingen van het Amerikaans Australisch ingenieursbureau Worley die recentelijk in opdracht van de Energie Autoriteit Suriname (EAS) een onderzoek heeft verricht naar het gevoerde watermanagement door Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) in aanloop naar- en tijdens de spuioperaties. 

Juist en tijdig gehandeld

De EAS heeft eerder in een persbericht laten weten, dat het onderzoek van Worley heeft uitgewezen, dat de SPCS die belast is met het beheer van de Afobaka waterkrachtcentrale, juist en tijdig heeft gehandeld voor wat het spuien betreft, gedurende momenten dat zulks noodzakelijk en verantwoord was. 

Een andere belangrijke aanbeveling uit het onderzoeksrapport van Worley is, dat in de uiterwaarden van de rivier, dat zijn gebieden die bij hoog water overstromen, er geen permanente bebouwing en bewoning zouden moeten zijn. In het rapport wordt aangevoerd, dat zelfs bij een juiste waterbeheersing er van tijd tot tijd door natuurlijke instroom van water in het stuwmeer het noodzakelijk zal zijn grote hoeveelheden water te spuien uit de Afobakadam. 

In het rapport staat, dat men de status en het gedrag van het stuwmeer goed dient te kennen, na analyse van de effecten van externe variabelen op de interne omstandigheden van de daminfrastructuur door middel van een monitorings-, bewakings- en inspectieprogramma.

Risicoanalyse

Aanbevolen wordt de uitvoering van een risicoanalyse van de dam, de waterkrachtcentrale en het stuwmeer. Daarbij dienen de operationele procedures en risico’s in kaart gebracht te worden bij de waterbeheersing onder normale-, buitengewone- en in noodsituaties.

Worley beveelt verder aan een evaluatie en actualisering van het beheersplan voor overstromingsrisico’s met als doel een gecoördineerde actie van alle stakeholders tot stand te brengen en de kans op overstromingen en de gevolgen daarvan te verminderen. Dit plan dient ook studie te bevatten over de mogelijke effecten van klimaatverandering op het risicobeheer van overstromingen.

Het onderzoek van Worley stelt vast dat de Surinamerivier in de eerste 5 maanden van dit jaar een waterinstroom van ver boven het gemiddelde heeft gekend. Het is de hoogste waterinstroom gemeten in 57 jaar gedurende de maanden januari tot en met april. De waterinstroom is 284% meer dan het gemiddelde gemeten over een langere periode. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met het La Nina meteorologisch verschijnsel.

SS

error: Kopiëren mag niet!