Seafood Associatie legt verantwoordelijkheid illegale visserij bij Guyanese regering

De Suriname Seafood Associatie (SSA) legt de verantwoordelijkheid voor illegale visserij in Surinaamse wateren door Guyanese vissers in handen van de Guyanese regering. Indien zij, zoals Suriname, een beleid had ontwikkeld om haar visgronden duurzaam te exploiteren, zouden hun staatsburgers nu niet gedwongen worden om vis te gaan “stelen”.

Dit zegt Udo Karg, voorzitter van de Suriname Seafood Associatie (SSA), naar aanleiding van de recente aanhouding van drie Guyanese vissersboten in Nickerie. De Guyanese vissers waren bezig in Surinaamse wateren te vissen met vermoedelijk valse visvergunningen. De vissersboten zijn in beslag genomen en de drie kapiteins zijn gearresteerd. Volgens de Guyanese nieuwswebsite News Room zijn de overige 9 bemanningsleden naar Guyana gedeporteerd. 

Udo Karg juicht het optreden van de Surinaamse autoriteiten ten zeerste toe. Hij hoopt dat de justitiële autoriteiten conform de wettelijke bepalingen de nodige sancties opleggen aan de illegale vissers. De Surinaamse visserijsector kampt sinds jaar en dag met illegale visserij, voornamelijk van Guyanese vissers. Volgens hem dient Suriname hard hiertegen op te treden.

In Frans Guyana worden illegale vissersboten bij inbeslagname verbrand of in tweeën gezaagd. De netten en de vangst worden verbeurd verklaard en de schuldigen krijgen een fikse geldboete opgelegd.

Ondoordacht beleid

De SSA vindt dat de Guyanese regering er beter aan zou doen om een beleid te ontwikkelen dat erop gericht is om hun visgronden hersteld te krijgen en het zodanig te exploiteren zodat het een onuitputtelijke natuurlijke hulpbron wordt. Daar is waar zij dienen te investeren en assistentie zouden kunnen inroepen van instanties zoals de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Doordat hun visgronden door ondoordacht beleid leeg zijn gevist, komen hun vissers richting Surinaamse visgronden waar ze niet alleen tot last zijn, maar een grote bedreiging vormen voor het visbestand. Volgens Udo Karg heeft Suriname veel inspanningen gepleegd om een duurzaam beleid voor de visserij sector tot stand te brengen. 

Bij de aanhouding zouden de kapiteins van de vissersboten hebben verklaard de visvergunningen gehuurd te hebben van Surinaamse vergunninghouders. Dit is een bekende praktijk waar veel geld mee verdiend wordt.

Tegen de Surinaamse verhuurders van visvergunningen dient ook opgetreden te worden, vindt Karg. Het is toch niet zo moeilijk te achterhalen op wiens naam de visvergunningen staan. Hij hoopt dat de resultaten van het onderzoek, dat de regering niet lang geleden had aangekondigd in de kwestie van illegale visserij activiteiten van Guyanese vissers, spoedig bekend gemaakt wordt.

Er gaat veel mis bij het verstrekken van visvergunningen. Personen die niet eens in het bezit zijn van een vissersboot beschikken over een visvergunning.

SS

error: Kopiëren mag niet!