Deelnemen aan protestactie bewijs van ontevredenheid binnen gemeenschap

Naar verluidt zullen verschillende studentenorganisaties deelnemen aan de demonstraties van de groep Organic Movement. Dagblad Suriname vernam het navolgende van hen.

Vrije meningsuiting

De studenten die worden nu na al dagen bijeen geroepen om ook hun stem te laten horen tijdens de protestacties die worden uitgeroepen door de groep Organic Movement.

De belangrijkste aandachtspunten in de verschillende gesprekken van de redactie met studenten is het recht op vrije meningsuiting. Een ieder heeft het recht om zijn of haar mening te uiten. De wijze van uiten speelt daarbij wel een belangrijke rol. Het feit, dat het betogen tot nu toe vreedzaam is verlopen met hier en daar wat kleine excessen, geeft volgens de studenten wel aan, dat het gewoon een kwestie van ontevreden burgers is die echt op zoek zijn naar een oplossing voor de problemen in het land.

Geen gevecht over participatie

Een groot deel van de studenten ziet het protesteren niet als een optie, maar de organisatoren onder de studenten zeggen dat dit niet ervoor hoeft te zorgen, dat er onenigheid ontstaat. Ieders mening dient gerespecteerd te worden.

“Mijn ouders willen niet dat ik de straat opgaan”, zegt een studente met een stem vol angst. Ze wordt door de anderen gerustgesteld, omdat ze van mening zijn dat er ondanks het feit dat een deel niet wil gaan, er nog steeds een situatie heerst waarin studenten zelfs drie banen er op na moeten houden om het vol te kunnen houden. “De verschillende aandachtspunten moeten onder de aandacht van de regering gebracht worden”, zegt een andere student. 

Een ieder voelt het

De studenten zijn van mening, dat men nog steeds een dikke huid vertoont, terwijl men kan beamen dat het leven niet makkelijk is. Niet elke student is alleen student, enkelen hebben ook hun gezin. “Als we de straat op willen moet het geen probleem of paniekerige situatie worden. De tijd is daadwerkelijk aangebroken om een signaal van ontevredenheid te geven.”

“De studenten die het daadwerkelijk voelen hebben in feite niet eens een oproep nodig om al  vanaf dag 1 van het protest aanwezig te zijn”, zegt een student lachend. Nu wordt het volgens de studenten alleen maar officieel bekendgemaakt. Alhoewel de verschillende meningen niet altijd op een lijn stonden, werd er vrolijk verder gedebatteerd door studenten of het wel of niet meedoen aan de protestacties van belang is voor de groei en opbouw van Suriname.

GW

error: Kopiëren mag niet!